Na prośbę Ministerstwa przekazuję Państwu projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, z prośbą zaopiniowanie zmian zaproponowanych w Wytycznych tj. zmian w Rozdziale 3 – Słownik pojęć, pkt. 1 i 13 oraz zmian w rozdziale 7 Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w ramach PI 9v, pkt 14, 15 i 16. Ze względu na pilną konieczność dokonania zmian w wytycznych uwagi zgłaszane do innych części tego dokumentu nie będą uwzględniane przy obecnie prowadzonej nowelizacji. Jednocześnie uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rozwoju planuje dokonanie zmian także w innych częściach dokumentu, jednak będą one przedmiotem odrębnej nowelizacji i odrębnych konsultacji. 

więcej >>>

Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju Osobistego HELIOS (organizacja członkowska Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych) zaprasza fundacje i stowarzyszenia na szkolenia: "kanony oferty sponsorskiej", "zmiana jako praktyka i przyszłość organizacji" oraz "zmiana jako jedna z szans na rozwój organizacji".

więcej >>>

Działasz w organizacji pozarządowej, a twoja organizacja jest młoda i potrzebuje wsparcia, aby rozpocząć działania? Działasz w grupie nieformalnej, masz pomysł i chcesz wesprzeć społeczność lokalną? Skorzystaj ze środków na mikrodotacje oraz na wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć w wysokości do 5000 zł!

więcej >>>

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe do koszystania ze wsparcia doradczego Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych. Punkty są zlokalizowane w 15 miejscowościach województawa dolnosląskiego. Sprawdź.

więcej >>>

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z projektami dofinansowanymi przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarżadowych w ramach III edycji Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw. 

 

więcej >>>

Jest o co walczyć, bo chodzi o kwoty do 25 tys. zł! To konkurs grantowy m.in. dla organizacji, instytucji, szkół, zrzeszeń, czy firm. Najlepsze pomysły infrastrukturalne lub dotyczące przedsiębiorczości zostaną wsparte, ale czasu jest bardzo mało, bo 31 grudnia o godz. 23:59 upływa ostateczny termin składania wniosków.

więcej >>>

Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 zaprasza na dwa szkolenia pt. "Zmiany w Ustawie Prawo o stowarzyszeniach" oraz "Prawa i obowiązki organizacji pożytku publicznego".

więcej >>>

W imieniu organizatorów zapraszamy na Forum Praktyków Konsultacji, które odbędzie się w Opolu w dniu 15 grudnia 2015 roku. Do udziału w wydarzeniu szczególnie zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z województw: opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego.

więcej >>>

Pewnie zastanawiacie się Państwo dlaczego w tym roku nie otrzymaliście od nas informacji o konkursie. Dlaczego Konkurs, który corocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie został ogłoszony, tak jak zawsze na przełomie sierpnia i września? Pragniemy Państwa uspokoić!

więcej >>>

W imieniu Zarządu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych z przyjemnością zapraszamy Przedstawicieli Organizacji Członkowskich na 2. dniowe Walne Zebranie DFOP. Zebranie odbędzie się w dniach 18-19 grudnia 2015r. w Krzyżowej k. Świdnicy w siedzibie Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. 


więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl