Samorząd Województwa Dolnośląskiego aktywnie włącza się do promocji postaw obywatelskich Dolnoślązaków. Zachęcamy mieszkańców województwa do przekazywania 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, które przyczyniają się do poprawy jakości życia w regionie.

więcej >>>

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu zaprasza do udziału w debacie "Z Widokiem na wyzwania rynku pracy". 

więcej >>>

Zapraszamy organizacje pożytku publicznego do korzystania z bezpłatnego punktu doradczego prowadzonego przez Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) w ramach inicjatywy Centrum KLUCZ. W ramach doradztwa przygotowaliśmy zestaw narzędzi i poradników, które pozwolą Twojej organizacji lepiej prosić i dziękować za 1% podatku, a co za tym idzie, zwiększyć przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

więcej >>>

Miło nam poinformować, że już 7 marca 2016r wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich (organizacja członkowska DFOP) otwiera edycję specjalną projektu DUŻE A - całoroczny cykl wykładów znakomitych architektów światowych.

więcej >>>

Na prośbę Ministerstwa przekazuję Państwu projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, z prośbą zaopiniowanie zmian zaproponowanych w Wytycznych tj. zmian w Rozdziale 3 – Słownik pojęć, pkt. 1 i 13 oraz zmian w rozdziale 7 Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w ramach PI 9v, pkt 14, 15 i 16. Ze względu na pilną konieczność dokonania zmian w wytycznych uwagi zgłaszane do innych części tego dokumentu nie będą uwzględniane przy obecnie prowadzonej nowelizacji. Jednocześnie uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rozwoju planuje dokonanie zmian także w innych częściach dokumentu, jednak będą one przedmiotem odrębnej nowelizacji i odrębnych konsultacji. 

więcej >>>

Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju Osobistego HELIOS (organizacja członkowska Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych) zaprasza fundacje i stowarzyszenia na szkolenia: "kanony oferty sponsorskiej", "zmiana jako praktyka i przyszłość organizacji" oraz "zmiana jako jedna z szans na rozwój organizacji".

więcej >>>

Działasz w organizacji pozarządowej, a twoja organizacja jest młoda i potrzebuje wsparcia, aby rozpocząć działania? Działasz w grupie nieformalnej, masz pomysł i chcesz wesprzeć społeczność lokalną? Skorzystaj ze środków na mikrodotacje oraz na wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć w wysokości do 5000 zł!

więcej >>>

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe do koszystania ze wsparcia doradczego Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych. Punkty są zlokalizowane w 15 miejscowościach województawa dolnosląskiego. Sprawdź.

więcej >>>

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z projektami dofinansowanymi przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarżadowych w ramach III edycji Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw. 

 

więcej >>>

Jest o co walczyć, bo chodzi o kwoty do 25 tys. zł! To konkurs grantowy m.in. dla organizacji, instytucji, szkół, zrzeszeń, czy firm. Najlepsze pomysły infrastrukturalne lub dotyczące przedsiębiorczości zostaną wsparte, ale czasu jest bardzo mało, bo 31 grudnia o godz. 23:59 upływa ostateczny termin składania wniosków.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl