Szanowni Państwo informujemy, iż w najbliższy piątek 28.08.2015r. biuro DFOP będzie nieczynne. Serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego oraz osobiście w dniu kolejnym. 

więcej >>>

Dnia 18 sierpnia 2015r. rozpoczęło się głosowanie na kandydatów zgłoszonych do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Reprezentantem Dolnośląskiej Federacji w tegorocznych wyborach jest: Jakub Prus – członek Zarządu DFOP.

więcej >>>

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego p. Tadeusz Samborski ma zaszczyt ogłosić IV Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2014 r.

więcej >>>

Informacja Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia: Prezydent Wrocławia zarządza wybory przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (WRDPP).

więcej >>>

Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, uprzejmie informuje, że dobiega końca dwuletnia kadencja Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (25 października). W związku z powyższym, z końcem lipca 2015, rozpoczyna się procedura wyborcza. Publikacja ogłoszenia o wyborach dla przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych jako reprezentantów środowiska NGO w nowej WRDPP.

więcej >>>

Sprawozdanie oraz prezentacja z posiedzenia III Regionalnego Forum Terytorialnego, które odbyło się w czerwcu br. we Wrocławiu.

więcej >>>

Prośba o poparcie apelu w dwóch sprawach: nowelizacja ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

więcej >>>

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miliczu we współpracy z Oddziałem Dolnośląskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „TĘCZA” w Oławie ogłasza konkurs „Lady D. im. Krystyny Bochenek”. Celem konkursu jest  uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw.

więcej >>>

Przedstawiamy Państwu stanowisko organizacji pozarządowych dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  wypracowane na podstawie  uwag organizacji zgłaszanych na spotkaniu 25.05.2015 w EkoCentrum Wrocław.

więcej >>>

Szanowni Państwo informujemy, iż biuro Federacji oraz Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w lipcu i sierpniu będzie czynne w godzinach od 9.00-16.00

Serdecznie zapraszamy. 

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl