Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego p. Tadeusz Samborski ma zaszczyt ogłosić IV Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2014r.

więcej >>>

Ponad 40 wystawców-fundacje, stowarzyszenia, jednostki budżetowe miasta m.in.: straż pożarna, filharmonia czy Książnica Karkonoska przygotowały dla mieszkańców miasta szereg atrakcji w ramach wspólnych działań sektora publicznego i pozarządowego.

więcej >>>

W dniu 25 maja 2015r. w Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrocławiu odbyło się spotkanie informacyjne pn. Udział organizacji pozarządowych we wdrażaniu i wykorzystywaniu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020r. Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Polską Zieloną Sieć wraz z przedstawicielami strony pozarządowej w Komitecie Monitorującym RPO WD na lata 2014-2020. Wydarzenie zgromadziło blisko 40 osób w tym przedstawicieli sektora pozarządowego, samorządu, a także biznesu.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza członków Rad Działalności Pożytku Publicznego, Rad Seniorów, Rad Młodzieżowych, Rad Gminy, Rad Zatrudnienia oraz wszystkie osoby zasiadające w jakiejkolwiek innej radzie lub zespole o charakterze konsultacyjno-doradczym na dwudniowe bezpłatne warsztaty.

więcej >>>

Publikacja jest rezultatem projektu realizowanego w partnerstwie przez Fundację Probus, Fundację Abramis i Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu i prezentuje wyniki badań dot. oceny jakości współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu zgorzeleckiego i Starostwem Powiatowym.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza członków Rad Działalności Pożytku Publicznego, Rad Seniorów, Rad Młodzieżowych, Rad Gminy, Rad Zatrudnienia oraz wszystkie osoby zasiadające w jakiejkolwiek innej radzie lub zespole o charakterze konsultacyjno-doradczym na dwudniowe bezpłatne warsztaty.

więcej >>>

Fundacja „Merkury” wraz z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych zapraszają serdecznie do udziału w dwudniowym bezpłatnym warsztacie pt. „Optymalizacja pracy biurowej i projektowej z zastosowaniem filozofii Kaizen i narzędzi Lean Office”

więcej >>>

Działasz w organizacji pozarządowej, a twoja organizacja jest młoda i potrzebuje wsparcia, aby rozpocząć działania? Działasz w grupie nieformalnej, masz pomysł i chcesz wesprzeć społeczność lokalną? Skorzystaj z mikrodotacji w wysokości do 5000 zł!

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Polska Zielona Sieć wraz z przedstawicielami strony pozarządowej zasiadającej w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zapraszają na spotkanie dot. możliwości współpracy organizacji pozarządowych z przedstawicielami Komitetu Monitorującego RPO oraz wdrażania funduszy europejskich w województwie dolnośląskim.

więcej >>>

Nasza organizacja członkowska Stowarzyszenie Interclub Femina wolą Radnych Zgorzelca otrzymała tytuł honorowy "Zasłużony dla Europa-Miasta Zgorzelec/Goerlitz". Serdecznie gratulujemy!

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl