Do 15 lutego będzie można składać wnioski w drugiej edycji Dolnośląskie Małe Granty. Otwieramy się na wszystkie ciekawe, nieformalne pomysły, także te, których nie udało się dofinansować w zeszłym roku - tym razem z dwukrotnie większym budżetem. Szczegóły na http://www.malegranty.pl/

więcej >>>

Za odwagę...

​Za zmaganie się z przeciwnościami...

​Za to że się nie poddajesz...

​Za robienie czegoś dla innych...

​Za bycie razem...

 

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych dziękuje za kolejny ​wspólnie spędzony rok wszystkim działającym w stowarzyszeniach, ​fundacjach, klubach sportowych, lokalnych grupach działania, OSP oraz kołach gospodyń wiejskich. Wasze zaangażowanie dla lokalnej społeczności jest bezcenne!

 

​ http://ekonomiaspoleczna.info/media/spoty/175200_DFOP_141217.mp3

 

Inline image 1

więcej >>>

Szanowni Państwo,

Członkowie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych,

W imieniu Zarządu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa na Walne Zebranie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Walne Zebranie poświęcone będzie wyborom władz DFOP, tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej, sprawozdaniu z prowadzonych działań przez Zarząd, a także wypracowywaniu priorytetów działania Federacji na rok 2018.

Osoby, zainteresowane kandydowaniem do Zarządu DFOP proszone są o przesłanie krótkiego uzasadnienie swojej kandydatury na adres mailowy: maria.mika@dfop.org.pl

Zebranie odbędzie się w dniu 1 grudnia 2017 r. we Wrocławiu o godz. 10:00 w siedzibie Pracowni Projektów Międzykulturowych "Zajezdnia" przy ul. Legnickiej 65.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

Program Walnego Zebrania.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie swojego uczestnictwa w Walnym Zebraniu do Biura Federacji
do dnia 28 listopada 2017 r. mailowo na adres: maria.mika@dfop.org.pl

Więcej informacji pod nr tel. kom. 602376974.

Rafał Borkowski, Prezes Zarządu

więcej >>>

Już niedługo Gmina Wrocław ogłosi otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018.

W komisjach pracujemy również my, przedstawiciele wrocławskich organizacji, zgłaszajmy swoje kandydatury.

Zgłaszać można się do 17 listopada 2017 r. do godz. 12.00.

Wszystkie potrzebne informacje oraz formularz zgłoszeniowy na stronie: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/tworzymy-komisje-konkursowe-zapraszamy-przedstawicieli-ngo

więcej >>>

Szanowni Państwo,

w imieniu Lidera Projektu Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy przesyłamy w załączeniu zaproszenie na seminarium wdrażające w ramach projektu POWER 4.3 pt. "Aktywizacyjny triatlon - młodzi w edukacji, zatrudnieniu, integracji”.

Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa, Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza,  firma heapmail Internet Solutions oraz Grone-Schulen Niedersachsen GmbH realizują projekt poświęcony adaptacji do warunków polskich, niemieckiego programu rządowego  AsA - Assiestierte Ausbildung. Program zawiera narzędzia aktywizacji edukacyjnej, zawodowej i integracji społecznej osób należących do grupy NEET (Not in Employment Education or Training). W ramach tych prac, wypracowana została polska wersja programu: AsA.pl.

Uprzejmie prosimy o przekazanie pracownikom  organizacji pozarządowych  informacji o możliwości uczestnictwa w seminarium prezentującym i wdrażającym polską wersję programu AsA.pl, zawierającej ZAPROSZENIE na seminarium (załącznik: Zaproszenie_AsA.pl.pdf)  oraz zgłoszenie udziału w seminarium:  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

więcej >>>

Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych - dla mnie jako studentki Wydziału Nauk Społecznych miejsce inspiracji i życzliwości. Wydarzenie wyjątkowe, gdzie integrują się pokolenia, a przede wszystkim aktywiści
z różnych dziedzin. Każdy odwiedzający może znaleźć tam coś dla siebie, porozmawiać z przedstawicielami organizacji, zdobyć cenne informacje i rady. To także miejsce gdzie możemy sobie przypomnieć czym jest bezinteresowna pomoc, współpraca i pasja.
Uważam, że warto brać udział w takich przedsięwzięciach i szukać w sobie chęci do działania.
Karolina Sinicka
więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych i Pan Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego wraz z 18 partnerami, organizacjami pozarządowymi, firmami, samorządami i sieciami z województwa, mają zaszczyt zaprosić na największe wydarzenie sektora społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku! 

26 października 2017 r. w Krzyżowej k. Świdnicy odbędzie się III Dolnośląski Kongres Obywatelski!

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, lokalnych grup działania, spółdzielni socjalnych, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, samorządów lokalnych oraz sołtysów i aktywnych obywateli. 

Podczas Kongresu odbędzie się 13 paneli dyskusyjnych oraz debata „Organizacje pozarządowe szansą dla samorządności (?)” , którą moderować będzie Pan dr Krzysztof Wojciechowski - założyciel i członek zarządu Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach.

Udział w wydarzeniu potwierdzili m.in.: Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor  Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Lucyna Hanus – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Jacek Sutryk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, Jan Jakub Wygnański – Prezes Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w Warszawie, Cezary Miżejewski – Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, Krzysztof Kwatera – przedstawiciel polskich LGD w Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Piotr Frączak z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Jeżeli działasz w organizacji pozarządowej, samorządzie lokalnym lub jesteś osobą zaangażowaną w sprawy społeczne, to nie może Cię nie być tego dnia w Krzyżowej :)

Razem organizujemy, razem finansujemy, razem uczestniczymy. JEST MOC

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na Kongres. 

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Zgłoszenia do udziału w Kongresie prosimy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy w terminie do 24 października 2017 r. na stronie internetowej: https://goo.gl/forms/N3mMxY7HzezcoD7h2

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 509 673 693 i 602 376 974. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

III Dolnośląski Kongres Obywatelski jest współfinansowany ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

więcej >>>

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella bardzo serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji "Rozwój metod edukacyjnych w obszarze kompetencji obywatelskich i społecznych" organizowanej przez nas 23 października w godzinach 15:00-18:00 w Centrum Sektor 3, przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu.

Konferencja ma na celu zapoznanie uczestników z rezultatami projektu „Współpraca na rzecz innowacyjnej edukacji w obszarach kompetencji społecznych i obywatelskich”  oraz przeprowadzenie debaty dotyczącej rozwoju tychże kompetencji.

Uważamy warto jest zastanowić się również nad umiędzynarodowieniem pracy z młodzieżą, przydatnością nieformalnych metod nauczania czy partycypacją młodzieży w życiu publicznym. Porozmawiajmy wspólnie o kształtowaniu się kompetencji obywatelskich i społecznych. Znajdźmy odpowiedź na pytanie dlaczego warto rozwijać postawy obywatelskie i społeczne oraz jakie kompetencje w tym obszarze są kluczowe.

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy: https://docs.google.com/forms/d/1z5b4rtHImqHKiMSOIaaiHWe62g2UzramtJb0sSnAmT4/edit

Zapisać można się również mailowo - a.dworak@sektor3.wroclaw.pl - w treści maila proszę wpisać: Imię nazwisko, telefon kontaktowy oraz nazwę organizacji

więcej >>>

Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną? Chcesz razem z mieszkańcami zorganizować wydarzenie kulturalne lub sportowe? A może działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży? Skorzystaj z grantu w wysokości do 5000 zł ! Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych - operator programu Dolnośląskie Małe Granty ogłasza nabór wniosków dla grup nieformalnych, na granty finansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Granty można przeznaczyć na realizację projektów w wybranych sferach pożytku publicznego.

więcej >>>

W imieniu organizatorów Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych zapraszamy wszystkie dolnośląskie organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, przedstawicieli instytucji publicznych oraz firmy odpowiedzialne społecznie do wzięcia udziału w VI Dolnośląskich Targach Organizacji Pozarządowych 2017, które odbędą się 7 października na terenie Zajezdni Dąbie w godzinach 11-17.

Targi mają charakter rodzinnego pikniku i największego święta NGO w regionie. Ich celem jest promocja dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz różnych przejawów aktywności społecznej wśród mieszkańców Dolnego Śląska, a także integracja trzech sektorów – publicznego, prywatnego i pozarządowego. Wstęp na teren wydarzenia jest bezpłatny. 

Liczymy, że z Waszą pomocą wydarzenie stanie się jedynym w swoim rodzaju, znanym w całej Polsce, DNIEM SPOŁECZNEJ SUPER MOCY!

Nabór organizacji i podmiotów odbywa się poprzez formularz elektroniczny

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1j-KAMIRPg0njncFVceAH5QJ_46ENCY6gsdFe6dOE9iR3pg/viewform

Regulamin obowiązujący Uczestników oraz lista zakwalifikowanych Organizacji znajdziecie Państwo na stronie www.sektor3.wroclaw.pl/Targi

więcej >>>

1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl