Stowarzyszenie TRATWA, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja „Umbrella”, Urząd Miejski Wrocławia oraz Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.zapraszają do udziału w debacie poświęconej Wrocławskiemu Budżetowi Obywatelskiemu oraz stworzeniu w jego ramach Wrocławskiego Funduszu Małych Grantów.

więcej >>>

Fundacja Labore Nobilis zaprasza na studia licencjackie w ramach Międzynarodowego Programu Intermarium. Program adresowany jest do obywateli Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy, bez względu na wiek.

więcej >>>

Ludzie, którzy sami organizują dla siebie miejsca pracy, dostęp do kultury czy opieki medycznej? Estetyczne i ekologiczne prezenty i gadżety konferencyjne? Zdrowa, wegetariańska czy wegańska kuchnia? To wszystko i więcej robią przedsiębiorcy społeczni. W tym roku już po raz piąty Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych organizuje jedyny ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia wyróżniający przedsiębiorstwa społeczne działające najsprawniej pod względem ekonomicznym i społecznym.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza członków Rad Działalności Pożytku Publicznego, Rad Seniorów, Rad Młodzieżowych, Rad Gminy, Rad Zatrudnienia oraz wszystkie osoby zasiadające w jakiejkolwiek innej radzie lub zespole o charakterze konsultacyjno-doradczym na dwudniowe bezpłatne szkolenie.

więcej >>>

Na Dolnym Śląsku działa kilkanaście tysięcy aktywnych Dolnoślązaków, angażując się w realizację inicjatyw obywatelskich, wolontariat i działając w organizacjach pozarządowych. Uzupełniają swoimi działaniami obszary nieobejmowane przez administrację samorządową. Jaka ma być rola społeczników w przyszłości? Czy tylko działanie w organizacjach za własne środki, czy realizacja zadań publicznych? Jak radzić sobie w gąszczu przepisów i ich interpretacji? Co czynić, aby formalności nie zniechęcały do społecznej aktywności? Na te tematy oraz wiele innych będziemy mogli wspólnie porozmawiać podczas Dolnośląskiego Kongresu Obywatelskiego w Krzyżowej k. Świdnicy.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją „Merkury” zapraszają: organizacje pozarządowe w tym stowarzyszenia i fundacje, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, zakłady aktywności zawodowej i pozostałe podmioty ekonomii społecznej do udziału i zaprezentowania się podczas Targów Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniu 24 kwietnia 2015 r., w Krzyżowej k. Świdnicy podczas Dolnośląskiego Kongresu Obywatelskiego.

więcej >>>

Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju Osobistego HELIOS (organizacja członkowska DFOP) serdecznie zaprasza na pn. Zmiana jako praktyka i przyszłość organizacji. Celem szkolenia jest m.in. uświadomienie znaczenia zarządzania zmianą, jako czynnika gwarantującego perspektywę rozwojową dla organizacji, w oparciu o potencjał ludzi i zasoby środowiska.

więcej >>>

Zapraszamy wszystkie dolnośląskie organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, przedstawicieli instytucji publicznych oraz firmy odpowiedzialne społecznie do wzięcia udziału w IV Dolnośląskich Targach Organizacji Pozarządowych 2015, które odbędą się 24 maja 2015 na terenie kompleksu Hali Stulecia.

więcej >>>

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (SzOOP RPO WD). Dokument ten posłuży jako podstawa wdrażania RPO WD w latach 2014-2020, w ramach którego na Dolny Śląsk trafi ponad 2,2 mld euro z Unii Europejskiej. Przedstawiciele Komitetu Monitorującego RPO z ramienia Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zgłosili swoje uwagi do dokumentu.

więcej >>>

Szanowni Państwo! Już dzisiaj zapraszamy na bardzo ważne dwa wydarzenia na Dolnym Śląsku: Dolnośląski Kongres Obywatelski, który odbędzie się 24 kwietnia 2015 r. w Krzyżowej k. Świdnicy oraz Dolnośląskie Targi NGO – Dzień Społecznej SUPER MOCY!

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl