W związku z nowym projektem „Wzmocnienie sieci WRZOS w zakresie współpracy z administracją publiczną w sferze socjalnej” prowadzonym przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny zapraszamy pracowników/członków/wolontariuszy organizacji wchodzących w skład sieci Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych do udziału w czterech cyklach szkoleń i doradztwa mających na celu podniesienie umiejętności kształtowania polityki społecznej w ramach różnych ciał doradczo-konsultacyjnych.

więcej >>>

Ogłoszono nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym Program Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz w Komitecie Monitorującym Program Polska Cyfrowa 2014-2020. W związku z tym Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór  kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w  Komitecie Monitorującym Program Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz w Komitecie Monitorującym Program Polska Cyfrowa 2014-2020 z ramienia Dolnośląskiej  Federacji Organizacji Pozarządowych.

więcej >>>

Rozpoczęło się  głosowanie  na  członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego reprezentujących organizacje pozarządowe. Głosowanie trwa do 6 listopada 2014r. Zapraszamy do głosowania! 

więcej >>>

W dniach 18-20 września 2014 roku przedstawiciele dwóch sieci współpracy – ze Strzelina i Oławy w ramach projektu Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu (OWES Wrocław) uczestniczyli w wizycie studyjnej w Koninie, podczas której mogli zobaczyć, jak funkcjonują tamtejsze organizacje pozarządowe oraz jak wygląda ich współpraca z miastem.

więcej >>>

W dniu dzisiejszym upływa termin zgłaszania kandydatów do konkurs Akcja Akacja, Akcja Dąb - Niezwykli Dolnoślązacy! Ostatnia szansa na przesłanie zgłoszeń! Zapraszamy!

więcej >>>

Członkowie społecznej strony Komitetu Monitorującego RPO Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 oraz Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Dolnośląskiego wystosowali pismo do Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Cezarego Przybylskiego, w której proszą o przedstawienie oficjalnego stanowiska Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie finansowania funkcjonowania sekretariatów roboczych w ramach przyszłego Komitetu RPO WD na lata 2014-2020. 

więcej >>>

Uprzejmie prosimy o podpisywanie się pod petycją przygotowaną przez Sieć SPLOT dotyczącą wyrażenia swojego negatywnego zdania w sprawie pomysłu wprowadzenia przez Rząd wkładu własnego do projektów w wysokości co najmniej 5% dotacji. Zobacz treść petycji.

więcej >>>

W powiecie Lubańskim zbiórkę tradycyjnie organizował Społeczny Komitet Obrony Bezrobotnych SKOB (organizacja członkowska Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych).

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych pilnie poszukuje skrupulatnej i odpowiedzialnej osoby na stanowisko specjalisty/ki ds. szkoleń w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych pilnie poszukuje skrupulatnej i odpowiedzialnej osoby na stanowisko: pracownik administracyjno-biurowy.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl