Ruszył nabór kandydatów do Wrocławskiej Rady Seniorów. Potrwa do  08.09.2014 r. Kandydatów mogą zgłaszać „środowiska senioralne”, przez co należy rozumieć przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

więcej >>>

Chcesz nauczyć się promować swoją organizację w internecie i poznać zasady przygotowywania profesjonalnych i skutecznych tekstów reklamowych? Zapraszamy więc serdecznie  do udziału w bezpłatnym dwudniowym warsztacie pn. „COPYWRITING & CONTENT MARKETING”.

więcej >>>

Zbierając przez lata doświadczenia Kongresu Kobiet i widząc, że idea znakomicie przyjmuje się w innych dużych miastach, Dolnośląski Kongres Kobiet chce wykorzystać wspólny potencjał, by zorganizować edukacyjne spotkanie w Wałbrzychu dla całej Aglomeracji Wałbrzyskiej i nie tylko. Okazją do podjęcia ważnych dla kobiet kwestii dotyczących działań społecznych, politycznych, zdrowia, kultury, nauki i bezpieczeństwa będzie: REGIONALNY DOLNOŚLĄSKI KONGRES KOBIET w WAŁBRZYCHU.

więcej >>>

Szanowni Dolnośląscy Społecznicy! W dniach 14-15 września 2014 w Warszawie odbędzie się Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Jest to cykliczna impreza, która odbywa się raz na trzy lata. Pierwszy OFIP miał miejsce w 1996 roku i przez 6 edycji był organizowany przez Stowarzyszenie na rzecz FIP. Od 2014 roku jego organizatorem jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. 

więcej >>>

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego poinformował, iż zakończył się pierwszy etap wyłaniania kandydatów na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 96 dolnośląskich organizacji pozarządowych zgłosiło 94 kandydatów.

więcej >>>

Czy NGO mogą zastąpić PUPy? Outsourcing usług zatrudnieniowych w powiatach – PUP a NGO. Czy organizacje zajmujące się aktywizacją zawodową i rynkiem pracy potrzebują sieci i reprezentacji? Na te tematy będziemy dyskutować 14 września 2014 roku (niedziela) o godzinie 14:30, podczas spotkania inaugurującego budowę sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy. Odbędzie się ono w Warszawie przy ul. Trębackiej 4. ZAPRASZAMY!

więcej >>>

Do 1 września trwać będą konsultacje założeń dotyczących źródeł współfinansowania krajowego dla środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnych programów operacyjnych. Założenia te mówią również o innych kwestiach i propozycjach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, dotyczących zasad ponoszenia wkładu własnego w RPO.

więcej >>>

Kancelaria Prezydenta RP  przekazała do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Podczas dwóch spotkań konsultacyjnych dotyczących projektu zmian ustawy Prawo o stowarzyszeniach w Wałbrzychu i Wrocławiu pojawiło się 18 postulatów dotyczących zmian w konsultowanym projekcie oraz szersze, dotyczące generalnych zmian przepisów dla NGO.

więcej >>>

Obszary priorytetowe dla finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  założenia dotyczące wnoszenia wkładu własnego w projektach EFS w latach 2014-2020 oraz wstępne zasady wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących programy operacyjne na lata 2014-2020 to tematy spotkania z Wojewódzkimi Radami Działalności Pożytku Publicznego, w którym 29 lipca br. udział wziął Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Paweł Orłowski.

więcej >>>

Fundacja Perennitas (organizacja członkowska Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych) poszukuje koordynatora projektu Fit for Future.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl