Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego to koncepcja szerokiego wsparcia dla organizacji pozarządowych, która jest realizowana przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenie TRATWA.  W tym roku Sieć rozpoczęła swoją pracę w marcu, a w jej skład wchodzi 14 Punktów Konsultacyjno-Doradczych, których doradcy niezmiennie oferują kompleksową pomoc dla organizacji pozarządowych oraz aktywnych obywateli.

więcej >>>

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, działając jako Partner projektu  Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu”,  realizowanego pod hasłem POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS (PCRS), wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w ramach Działania 8.3 Programu Innowacyjna Gospodarka, ogłasza nabór kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej - wolontariuszy, którzy w lokalnych środowiskach prowadzić będą – w ramach projektu PCRS i zgodnie z jego założeniami - zajęcia wprowadzające pokolenie osób w wieku 50+ w świat Internetu, usług cyfrowych i komputera.

więcej >>>

Fundacja JUMP realizuje we Wrocławiu w okresie od września do grudnia 2014 roku projekt „Młody Przedsiębiorca Społeczny”. Działania przewidziane w projekcie mają na celu przybliżyć Państwu tematykę ekonomii społecznej oraz pomóc przekazać ją Państwa najbliższemu otoczeniu, czyli dzieciom i młodzieży.

więcej >>>

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje się do konsultacji społecznych projektu ordynacji wyborczej do Komitetów Monitorujących Programy Operacyjne na lata 2014-2020. W związku z powyższym Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zachęca organizacje dokonsultacji projektu ordynacji wyborczej wraz z projektem formularza zgłoszeniowego oraz karty wyborczej i jednocześnie zachęcamy do złożenia swoich uwag oraz propozycji dotyczących w/w dokumentów.

więcej >>>

Dolnośląska Rada ds. Młodzieży zaprasza do skorzystania z oferty bezpłatnego, Mobilnego Biura Doradczego z którego mogą skorzystać organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie Dolnego Śląska pracujące z młodzieżą.

więcej >>>

Od 7 lipca trwają konsultacje projektu zmian do ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Do 10 sierpnia br. organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi do Kancelarii Prezydenta RP. Celem konsultacji jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy zaproponowane zmiany odpowiadają na dotychczas zgłaszane postulaty przez środowisko organizacji pozarządowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wałbrzyskich stowarzyszeń oraz podkreślając niewątpliwie istotny wpływ ustawy Prawo o stowarzyszeniach Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy prowadzony przez Fundację "Merkury" serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 29 lipca 2014 r., w godz. 16.00-19.00, w Międzynarodowym Centrum Socjalnym i Młodzieży Fundacji "Merkury" przy ul. Beethovena 10 w Wałbrzychu.

więcej >>>

Konsulat Republiki Serbii za pośrednictwem Marszałka Województwa Dolnośląskiego apeluje do organizacji pozarządowych o wsparcie mieszkańców Serbii w związku z kataklizmem powodzi, który nawiedził tereny zachodniej i środkowej Serbii.

więcej >>>

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił, na wniosek dolnośląskich organizacji, że rozpoczął procedurę powołania Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - jako organu opiniodawczo-doradczego Zarządu Województwa. W związku z powyższym Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych i Dolnośląska Rada ds. Młodzieży skierowały do Pana Marszałka Cezarego Przybylskiego pismo, w którym wyraziły zadowolenie z pozytywnego rozpatrzenia wniosku, kolejnego już złożonego przez organizacje, w sprawie inicjatywy powołania Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (DRDPP). 

więcej >>>

Od 7 lipca trwają konsultacje projektu zmian do ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Do 10 sierpnia br. organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi do Kancelarii Prezydenta RP. Celem konsultacji jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy zaproponowane zmiany odpowiadają na dotychczas zgłaszane postulaty przez środowisko organizacji pozarządowych.

więcej >>>

Z urodzinami różnie bywa, jedne mijają niepostrzeżenie, inne świętujemy skromnie, są i takie, których zdaje się nie można pominąć. My skończyliśmy dziesięć lat i postanowiliśmy te nasze dziesiąte urodziny spędzić wspólnie z naszymi organizacjami członkowskimi oraz osobami, które zechciały być z nami w tym dniu.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl