Czy NGO mogą zastąpić PUPy? Outsourcing usług zatrudnieniowych w powiatach – PUP a NGO. Czy organizacje zajmujące się aktywizacją zawodową i rynkiem pracy potrzebują sieci i reprezentacji? Na te tematy będziemy dyskutować 14 września 2014 roku (niedziela) o godzinie 14:30, podczas spotkania inaugurującego budowę sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy. Odbędzie się ono w Warszawie przy ul. Trębackiej 4. ZAPRASZAMY!

więcej >>>

Do 1 września trwać będą konsultacje założeń dotyczących źródeł współfinansowania krajowego dla środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnych programów operacyjnych. Założenia te mówią również o innych kwestiach i propozycjach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, dotyczących zasad ponoszenia wkładu własnego w RPO.

więcej >>>

Kancelaria Prezydenta RP  przekazała do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Podczas dwóch spotkań konsultacyjnych dotyczących projektu zmian ustawy Prawo o stowarzyszeniach w Wałbrzychu i Wrocławiu pojawiło się 18 postulatów dotyczących zmian w konsultowanym projekcie oraz szersze, dotyczące generalnych zmian przepisów dla NGO.

więcej >>>

Obszary priorytetowe dla finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  założenia dotyczące wnoszenia wkładu własnego w projektach EFS w latach 2014-2020 oraz wstępne zasady wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących programy operacyjne na lata 2014-2020 to tematy spotkania z Wojewódzkimi Radami Działalności Pożytku Publicznego, w którym 29 lipca br. udział wziął Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Paweł Orłowski.

więcej >>>

Fundacja Perennitas (organizacja członkowska Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych) poszukuje koordynatora projektu Fit for Future.

więcej >>>

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego to koncepcja szerokiego wsparcia dla organizacji pozarządowych, która jest realizowana przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenie TRATWA.  W tym roku Sieć rozpoczęła swoją pracę w marcu, a w jej skład wchodzi 14 Punktów Konsultacyjno-Doradczych, których doradcy niezmiennie oferują kompleksową pomoc dla organizacji pozarządowych oraz aktywnych obywateli.

więcej >>>

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, działając jako Partner projektu  Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu”,  realizowanego pod hasłem POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS (PCRS), wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w ramach Działania 8.3 Programu Innowacyjna Gospodarka, ogłasza nabór kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej - wolontariuszy, którzy w lokalnych środowiskach prowadzić będą – w ramach projektu PCRS i zgodnie z jego założeniami - zajęcia wprowadzające pokolenie osób w wieku 50+ w świat Internetu, usług cyfrowych i komputera.

więcej >>>

Fundacja JUMP realizuje we Wrocławiu w okresie od września do grudnia 2014 roku projekt „Młody Przedsiębiorca Społeczny”. Działania przewidziane w projekcie mają na celu przybliżyć Państwu tematykę ekonomii społecznej oraz pomóc przekazać ją Państwa najbliższemu otoczeniu, czyli dzieciom i młodzieży.

więcej >>>

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje się do konsultacji społecznych projektu ordynacji wyborczej do Komitetów Monitorujących Programy Operacyjne na lata 2014-2020. W związku z powyższym Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zachęca organizacje dokonsultacji projektu ordynacji wyborczej wraz z projektem formularza zgłoszeniowego oraz karty wyborczej i jednocześnie zachęcamy do złożenia swoich uwag oraz propozycji dotyczących w/w dokumentów.

więcej >>>

Dolnośląska Rada ds. Młodzieży zaprasza do skorzystania z oferty bezpłatnego, Mobilnego Biura Doradczego z którego mogą skorzystać organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie Dolnego Śląska pracujące z młodzieżą.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl