Miło nam poinformować, iż Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych we współpracy ze Stowarzyszeniem Tratwa otrzymały dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na prowadzenie Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego. 

więcej >>>

Szanowni Państwo

w ramach realizacji projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu" Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza Państwa do wypełnienia ankiety badań potrzeb szkoleniowych. Ankieta skierowana jest do podmiotów ekonomii społecznej nieprowadzących działalności gospodarczej z powiatów: wałbrzyskiego, świdnickiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego i kłodzkiego.

więcej >>>

Masz odwagę, by zaangazować się społecznie, podnieść kwalifikacje zawodowe i językowe, zdobyć praktykę, wpływac na zmiany społeczne!? Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (IJGD) zaprasza Cię do udziału w Wolontarystycznym Roku Socjalnym (FSJ).

więcej >>>

Największe reprezentatywne organizacje pracodawców na Dolnym Śląsku podpisały dzisiaj wspólne stanowisko do Marszałka Województwa i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ostatniego konkursu RPO 2007-2013, skierowanego do przedsiębiorców. Liderzy regionalnych związków pracodawców z ogromnym niezadowoleniem przyjęli przebieg ostatniego naboru, który odbył się 11 lutego 2014 roku.

więcej >>>

Fit for Future w wolnym tłumaczeniu oznacza przygotowani na przyszłość. Naszym celem jest przeciwdziałanie bezrobociu wśród absolwentów uczelni wyższych. Poprzez nasze działania staramy się przygotować studentów do wejścia na rynek pracy oraz pomóc absolwentom w ich działaniach na rzecz dalszego rozwoju.

więcej >>>

W związku z przyjęciem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2014. Jednym z elementów jego przygotowania jest organizowanie spotkań z potencjalnymi oferentami, czyli organizacjami zainteresowanymi w/w konkursem.

więcej >>>

Reprezentujesz organizację pozarządową, nie prowadzącą działalności gospodarczej? Chcesz nauczyć się promować swoją organizację w internecie i poznać zasady oraz pojęcia marketingu internetowego? Zapraszamy więc serdecznie  do udziału w bezpłatnym dwudniowym warsztacie pn. „Marketing internetowy w praktyce".

więcej >>>

Projekt Ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy to reforma, na którą od miesięcy czekają urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe i prywatne agencje zatrudnienia – a przede wszystkim ostateczni beneficjenci wszelkich zapisów, czyli bezrobotni.  W imieniu sektora organizacji pozarządowych wyrażamy nasze zaniepokojenie sposobem przygotowywania ustawy i przeprowadzania konsultacji społecznych. Nie jesteśmy w tym odczuciu odosobnieni: podobne sygnały trafiają do nas także od przedstawicieli urzędów pracy oraz instytucji pomocy społecznej.

więcej >>>

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Dolnośląski Oddział Wojewódzki zaprasza do współpracy w organizacji spotkań, wystaw, konferencji, konkursów (fotograficznych, plastycznych, literackich, muzycznych). Od dziesiątków lat Stowarzyszenie jest organizatorem konkursów recytatorskich poezji i prozy, wystaw fotograficznych obrazujących różnorodne aspekty życia, jak również innych prac artystycznych (malarstwo, rzeźba, rysunek itp.).

więcej >>>

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych z województwa dolnośląskiego na 2.dniowe szkolenie „Aktywne narzędzia i techniki konsultacji”.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl