Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w spotkaniach grup roboczych, których celem będzie skonsultowanie Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017. W okresie od maja do czerwca zaplanowano 10 spotkań grup roboczych, w których uczestniczyć będzie maksymalnie 10 osób, każde z nich poprowadzi moderator.

więcej >>>

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej, które odbędzie się we Wrocławiu w terminie 07 – 09.05.2014r. Szkolenia adresowane są w do kadry zarządzającej, pracowników i wolontariuszy organizacji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej.

więcej >>>

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Fundacja EkoRozwoju serdecznie zapraszają do udziału w debacie pt. "Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 - woj. dolnośląskie", która odbędzie się 7 maja 2014r. we Wrocławiu.

więcej >>>

Debata Wygrany – Wygrany, która odbyła się pod koniec marca we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3, była drugim spotkaniem poświęconym społecznie odpowiedzialnemu biznesowi. Pierwsze odbyło się podczas ubiegłorocznego Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu i spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem, które w konsekwencji skłoniło organizatorów do kontynuowania idei międzysektorowych spotkań.

więcej >>>

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Stowarzyszenie MOTYL na rzecz Integracji i Aktywności Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy współpracy z Centrum Kultury w Kamiennej Górze, Centrum Kultury MUZA w Lubinie, Świdnickim Ośrodkiem Kultury w Świdnicy, Wołowskim Ośrodkiem Kultury w Wołowie zapraszają do udziału w III Dolnośląskim Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnospraawnych GeleriON 2014r.

więcej >>>

O idealnej współpracy administracji i organizacji pozarządowych marzy chyba każdy przedstawiciel organizacji pozarządowych. Nie każdy jednak z nas posiada umiejętności i potrafi rozmawiać współdziałać i współpracować, a i administracja nie zawsze jest otwarta na dialog. W Wałbrzychu o współpracy chcą rozmawiać zarówno samorządowcy jak i organizacje pozarządowe. Dlatego też Fundacja Merkury, Miasto Wałbrzych oraz Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje projekt  „Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Wałbrzychu”. Dzięki niemu idealna współpraca staje się coraz bardziej realna.

więcej >>>

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołoń ma zaszczyt ogłosić III Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność w obszarze aktywności obywatelskiej w latach 2012–2013 roku.

więcej >>>

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych z województwa Dolnośląskiego na dwudniowe szkolenie „Aktywne narzędzia i techniki konsultacji”, które odbędzie się w dniach 17-18 kwietnia 2014r. w Jeleniej Górze. Celem szkolenie jest wzmocnienie uczestników konsultacji i zwiększenie wiedzy i kompetencji społecznych z zakresu wykorzystywania aktywnych narzędzi konsultacji.

więcej >>>

Stowarzyszenie Aktywność Kobiet we współpracy z partnerami przygotowało cykl szkoleń dla wszystkich kobiet chcących skutecznie uczestniczyć w życiu polityczno-społecznym. Spotkania przygotowują do startu w tegorocznych wyborach samorządowych.

więcej >>>

Konsultacje społecznie to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań. Jak się do nich odpowiednio przygotować i dlaczego są one takie ważne? Dowiecie się Państwo na dwudniowym szkoleniu dot. aktywnych narzędzi konsultacji. 

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl