Reprezentujesz organizację pozarządową, nie prowadzącą działalności gospodarczej? Chcesz zgłębić wiedzę związaną z prawnymi aspektami funkcjonowania twojej organizacji? Zapraszamy więc serdecznie  do udziału w bezpłatnym dwudniowym szkoleniu pn. "Prawnie sprawna organizacja".

więcej >>>

Trudno dziś wyobrazić sobie funkcjonowanie samorządu terytorialnego bez zaangażowania aktywnych obywateli. Konieczne są zatem działania zwiększające świadomość i wiedzę Dolnoślązaków oraz sukcesywne zwiększanie poziomu ich uczestnictwa w życiu społecznym. Dostrzegając to Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Władze Województwa Dolnośląskiego realizują projekt pn.: „Dolnośląska platforma dialogu i konsultacji społecznych”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest prowadzenie szkoleń dotyczących aktywnych narzędzi i technik konsultacji społecznych. 

więcej >>>

Weź udziału w Programie Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dla wielu osób, które wzięły udział w dotychczasowych dziewięciu edycjach, Program stał się początkiem nowej drogi: wystartowali w wyborach i zostali wójtami, burmistrzami, rozwinęli swoją organizację, która obecnie działa z wielkim powodzeniem, zrealizowali wymarzony projekt. W trakcie Programu dostali narzędzia do tego, żeby jeszcze skuteczniej wywierać wpływ i zmieniać rzeczywistość, a po jego zakończeniu dołączyli do aktywnej sieci ponad 460 absolwentów.

więcej >>>

Miło nam poinformować, iż Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych we współpracy ze Stowarzyszeniem Tratwa otrzymały dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na prowadzenie Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego. 

więcej >>>

Szanowni Państwo

w ramach realizacji projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu" Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza Państwa do wypełnienia ankiety badań potrzeb szkoleniowych. Ankieta skierowana jest do podmiotów ekonomii społecznej nieprowadzących działalności gospodarczej z powiatów: wałbrzyskiego, świdnickiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego i kłodzkiego.

więcej >>>

Masz odwagę, by zaangazować się społecznie, podnieść kwalifikacje zawodowe i językowe, zdobyć praktykę, wpływac na zmiany społeczne!? Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (IJGD) zaprasza Cię do udziału w Wolontarystycznym Roku Socjalnym (FSJ).

więcej >>>

Największe reprezentatywne organizacje pracodawców na Dolnym Śląsku podpisały dzisiaj wspólne stanowisko do Marszałka Województwa i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ostatniego konkursu RPO 2007-2013, skierowanego do przedsiębiorców. Liderzy regionalnych związków pracodawców z ogromnym niezadowoleniem przyjęli przebieg ostatniego naboru, który odbył się 11 lutego 2014 roku.

więcej >>>

Fit for Future w wolnym tłumaczeniu oznacza przygotowani na przyszłość. Naszym celem jest przeciwdziałanie bezrobociu wśród absolwentów uczelni wyższych. Poprzez nasze działania staramy się przygotować studentów do wejścia na rynek pracy oraz pomóc absolwentom w ich działaniach na rzecz dalszego rozwoju.

więcej >>>

W związku z przyjęciem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2014. Jednym z elementów jego przygotowania jest organizowanie spotkań z potencjalnymi oferentami, czyli organizacjami zainteresowanymi w/w konkursem.

więcej >>>

Reprezentujesz organizację pozarządową, nie prowadzącą działalności gospodarczej? Chcesz nauczyć się promować swoją organizację w internecie i poznać zasady oraz pojęcia marketingu internetowego? Zapraszamy więc serdecznie  do udziału w bezpłatnym dwudniowym warsztacie pn. „Marketing internetowy w praktyce".

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl