Projekt Ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy to reforma, na którą od miesięcy czekają urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe i prywatne agencje zatrudnienia – a przede wszystkim ostateczni beneficjenci wszelkich zapisów, czyli bezrobotni.  W imieniu sektora organizacji pozarządowych wyrażamy nasze zaniepokojenie sposobem przygotowywania ustawy i przeprowadzania konsultacji społecznych. Nie jesteśmy w tym odczuciu odosobnieni: podobne sygnały trafiają do nas także od przedstawicieli urzędów pracy oraz instytucji pomocy społecznej.

więcej >>>

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Dolnośląski Oddział Wojewódzki zaprasza do współpracy w organizacji spotkań, wystaw, konferencji, konkursów (fotograficznych, plastycznych, literackich, muzycznych). Od dziesiątków lat Stowarzyszenie jest organizatorem konkursów recytatorskich poezji i prozy, wystaw fotograficznych obrazujących różnorodne aspekty życia, jak również innych prac artystycznych (malarstwo, rzeźba, rysunek itp.).

więcej >>>

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych z województwa dolnośląskiego na 2.dniowe szkolenie „Aktywne narzędzia i techniki konsultacji”.

więcej >>>

Od 13 stycznia można zacząć składać projekty w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Zasady, procedury, harmonogram opisane sa szczegółowo na stronie projektu www.wroclaw.pl/wbo. Tam tez będa pojawiać się na bieżąco aktualności i inne ważne informacje dotyczące WBO zarówno edycji bieżącej jak i pilotażu. 

więcej >>>

Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową. Dowiesz się podczas niego, jak profesjonalnie planować, organizować i prowadzić działalność fundraisingową (tworzyć oferty sponsoringu/współpracy, poszukiwać partnerów i sponsorów, prowadzić spotkania biznesowe, negocjować, prowadzić kreatywne akcje pozyskiwania środków, budować relacje z darczyńcami) w ramach już realizowanego przez siebie projektu, bądź dopiero planowanego.

więcej >>>

W dniach 10 – 12 grudnia 2013 roku przedstawiciele Partnerstwa „Żmigrodzianie” w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" (OWES) uczestniczyli w wizycie studyjnej w Łodzi, podczas której mogli zobaczyć, jak działają łódzkie podmioty ekonomii społecznej. Program wizyty zakładał zobaczenie 7 spółdzielni socjalnych, łódzkiego Centrum Integracji Społecznej, prowadzonego przez organizację pozarządową oraz Klubu Integracji Społecznej, prowadzącego swoją działalność na terenie Pabianic.

więcej >>>

Zapraszamy do obejrzenia!

więcej >>>

Reprezentujesz organizację pozarządową, która nie prowadzi działalności gospodarczej? Szukasz źródeł finansowania twojej organizacji? Pisanie ofert i projektów wydaje się trudne i zbyt czasochłonne?  Nurtują cię aspekty księgowe w Twojej organizacji i chcesz dowiedzieć się więcej? Jeśli twoje odpowiedź brzmi TAK to zapraszamy  do udziału w bezpłatnym dwudniowym warsztacie dot. księgowości w NGO oraz zasad tworzenia ofert i projektów

więcej >>>

Już 16 grudnia 2013r. we Wrocławiu będziemy rozmawiać o sieci Lokalnych Inkubatorów NGO na Dolnym Śląsku oraz o kończącym się już roku aktywności obywatelskiej w Polsce oraz Europie.

więcej >>>

„Polska Cyfrowa Równych Szans” (PCRS) to największe przedsięwzięcie dotyczące edukacji cyfrowej Polaków 50+ w historii naszego kraju. Informacje na temat programu Polska Cyfrowa Równych Szans jak i Latarników Polski Cyfrowej można znaleźć w serwisie www.latarnicy.pl. 

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl