Spotkanie odbyło się w siedzibie biura WRZOS w dniu 9 lipca 2013 dotyczyło nowego Okresu Programowania 2014-2020, szczególnie uwzględniając kwestię projektowanych Regionalnych Programów Operacyjnych.

więcej >>>

Według ostatnich badań, ubóstwa w różnym zakresie doświadcza dziś prawie 6 mln Polaków. Ubóstwo dotyczący obecnie nie tylko osób bezrobotnych czy bezdomnych, ale także rodzin obciążonych kredytami mieszkaniowymi, rosnącej liczby osób pracujących na tzw. „umowach śmieciowych”, rodzin wielodzietnych, itd. Celem kampanii NIC dla nas BEZ NAS, jest zaproszenie tych ludzi do udziału w procesie tworzenia polityki i instrumentów pomocy.

więcej >>>

Inkubator to urządzenie potrzebne organizmom jeszcze zbyt młodym, by mogły samodzielnie przetrwać w środowisku naturalnym. Na dojrzałość czekają w nich jednak nie tylko oseski, ale i emeryci. Bo najmłodsza organizacja w jednym z dolnośląskich inkubatorów NGO to Zgorzeleckie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów. Trzeba ich było w bezpiecznym środowisku przetrzymać, bo owszem chcieli robić potańcówki i jeździć na wycieczki, ale już o dokumentacji to najchętniej by zapomnieli.

więcej >>>

Zapraszamy do obejrzenia dwóch spotów telewizyjnych promujących ekonomię społeczną, które powstały w ramach projektów "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" oraz "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzchu".

więcej >>>


W dniu 25 czerwca 2013 r. w Obornikach Śląskich odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych z terenu Gminy Oborniki Śląskie z Zarządem i pracownikami biura Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Spotkanie zainicjowane zostało przez Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień i ds. Organizacji Pozarządowych – Ewę Brzegowską oraz Prezesa Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich ”AURA" - Tadeusza Kowalczyka.

więcej >>>

Niezmiernie miło nam poinformować Państwa, iż Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych została członkiem Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych. Misją WRZOS’u jest reprezentowanie interesów osób i grup społecznie marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez służbę organizacjom i instytucjom socjalnym.

więcej >>>

W ramach realizacji projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu” Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z partnerami Fundacją Merkury oraz Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich zapraszają do skorzystała z bezpłatnego doradztwa z zakresu funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne itp).

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli dolnośląskich organizacji pozarządowych na bezpłatne doradztwo specjalistyczne w formie warsztatowej z zakresu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w obszarze obowiązków wynikających z jej zapisów dla organizacji pozarządowych.

więcej >>>

Lider to osoba, która zarządza zespołem wolontariuszy i niesie pomoc dla najbardziej potrzebujących w swojej okolicy. Jest to praca w charakterze wolontariatu. Liderzy uczą się zarządzania zespołem, biorą udział w profesjonalnych szkoleniach i realnie zmieniają rzeczywistość w której żyją.

więcej >>>

Projekt „Sprawne organizacje – silna Federacja” jest kontynuacją poprzednich inicjatyw Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych mających na celu wzmacnianie roli i efektywności działań organizacji członkowskich oraz organizacji współpracujących z DFOP, poprzez rozwój potencjału ludzkiego i instytucjonalnego oraz sprawności działań organizacji w zakresie zdolności do prawidłowego funkcjonowania, budowania reprezentacji i uczestnictwa w mechanizmach partnerstw publiczno-społecznych. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 maja 2013 do 31 grudnia 2013r.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl