Środowisko sektora pozarządowego w całej Polsce z przerażeniem śledzi wydarzenie w Słupsku dotyczące powołania i prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przez Miasto Słupsk.

więcej >>>

Trwają właśnie intensywne prace nad przygotowaniem dokumentów dotyczących wdrażania tzw. nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, środków finansowych, które Polska otrzymała decyzją Rady Europejskiej w lutym 2013 r. Kwota środków przyznana Polsce wynosi łącznie 106 mld euro. Zapraszamy Państwa do zaangażowania się w konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa 2014-2020, czyli dokumentu określającego strategię wykorzystania Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

więcej >>>

Spotkanie odbyło się w siedzibie biura WRZOS w dniu 9 lipca 2013 dotyczyło nowego Okresu Programowania 2014-2020, szczególnie uwzględniając kwestię projektowanych Regionalnych Programów Operacyjnych.

więcej >>>

Według ostatnich badań, ubóstwa w różnym zakresie doświadcza dziś prawie 6 mln Polaków. Ubóstwo dotyczący obecnie nie tylko osób bezrobotnych czy bezdomnych, ale także rodzin obciążonych kredytami mieszkaniowymi, rosnącej liczby osób pracujących na tzw. „umowach śmieciowych”, rodzin wielodzietnych, itd. Celem kampanii NIC dla nas BEZ NAS, jest zaproszenie tych ludzi do udziału w procesie tworzenia polityki i instrumentów pomocy.

więcej >>>

Inkubator to urządzenie potrzebne organizmom jeszcze zbyt młodym, by mogły samodzielnie przetrwać w środowisku naturalnym. Na dojrzałość czekają w nich jednak nie tylko oseski, ale i emeryci. Bo najmłodsza organizacja w jednym z dolnośląskich inkubatorów NGO to Zgorzeleckie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów. Trzeba ich było w bezpiecznym środowisku przetrzymać, bo owszem chcieli robić potańcówki i jeździć na wycieczki, ale już o dokumentacji to najchętniej by zapomnieli.

więcej >>>

Zapraszamy do obejrzenia dwóch spotów telewizyjnych promujących ekonomię społeczną, które powstały w ramach projektów "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" oraz "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzchu".

więcej >>>


W dniu 25 czerwca 2013 r. w Obornikach Śląskich odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych z terenu Gminy Oborniki Śląskie z Zarządem i pracownikami biura Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Spotkanie zainicjowane zostało przez Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień i ds. Organizacji Pozarządowych – Ewę Brzegowską oraz Prezesa Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich ”AURA" - Tadeusza Kowalczyka.

więcej >>>

Niezmiernie miło nam poinformować Państwa, iż Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych została członkiem Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych. Misją WRZOS’u jest reprezentowanie interesów osób i grup społecznie marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez służbę organizacjom i instytucjom socjalnym.

więcej >>>

W ramach realizacji projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu” Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z partnerami Fundacją Merkury oraz Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich zapraszają do skorzystała z bezpłatnego doradztwa z zakresu funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne itp).

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli dolnośląskich organizacji pozarządowych na bezpłatne doradztwo specjalistyczne w formie warsztatowej z zakresu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w obszarze obowiązków wynikających z jej zapisów dla organizacji pozarządowych.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl