Możemy wspólnie decydować o tym, jak będą dzielone pieniądze z budżetu Wrocławia! Tak twierdzą autorzy obywatelskiej inicjatywy „…..dla Wrocławia.eu”. Nie będzie to proste, ale jest możliwe, pod warunkiem, że będziemy działać razem i w sposób zaplanowany, choć niekoniecznie zinstytucjonalizowany, dodają. Ogłoszony przez Unię Europejską 2013 rok jako Europejski Rok Obywateli to swego rodzaju zachęta, aby podjąć działania na rzecz większej aktywności obywatelskiej w naszym mieście. Od października 2012 roku grupa inicjatorów, na co dzień działających w różnych środowiskach (nauka, biznes, organizacje pozarządowe) wypracowała ideę kampanii …dla Wrocławia.eu. (źródło: www.biznesdolnoslaski.pl)

więcej >>>

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza do składania nominacji w Konkursie „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2012”. Konkurs wyróżni podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa prywatne oraz jednostki samorządu terytorialnego, które wpisują się w ideę realizowania celów społecznych metodami ekonomicznymi.

więcej >>>

Organizacje pozarządowe, regionalne związki pracodawców, izby gospodarcze działające w ramach Forum Partnerów Społeczno-Gospodarczych poparły oficjalnie starania władz Dolnego Śląska o zwiększenie środków unijnych na lata 2014 -2020 dla województwa. Partnerzy społeczni sprzeciwiają się ostatniej propozycji MRR dotyczącej podziału funduszy strukturalnych UE.

więcej >>>

Dzięki małym projektom zdobędziesz umiejętność ułożenia dobrego budżetu i harmonogramu, koordynowania projektem, myślenia strategicznego, zarządzania ryzykiem i wiele innych. Pierwszy krok zacznie się na szkoleniu, gdzie poznasz najważniejsze elementy od strony teoretycznej oraz praktycznej.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z Partnerami projektu „Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienie trwałości instytucji Ekonomii Społecznej” serdecznie zapraszają na dwudniowe, bezpłatne szkolenie pn.: „Pożyczki na działania społeczne – oferta pozarządowego Funduszu Pożyczkowego”. Adresatami szkolenia są: dolnośląscy przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne) oraz przedstawiciele samorządów lokalnych woj. dolnośląskiego.

więcej >>>

Pragniemy Państwa poinformować, iż biuro Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zostało przeniesione na III piętro, pok. 319 budynku przy pl. Solidarności 1/3/5.

więcej >>>

"Zaprojektujmy naszą przyszłość!" - pod takim hasłem 13 lutego 2013r. w hotelu Mercure we Wrocławiu odbyło się,  zorganizowane przez UMWD, spotkanie informacyjne dotyczące możliwości zgłaszania "inicjatyw" do tzw. SEIP czyli Systemu Ewidencji Inicjatyw Projektowych.

więcej >>>

TIK TAK TIK TAK... Jeszcze tylko przez najbliższy tydzień możesz aplikować do Szkół Rozwoju! Interesuje Cię coaching, fundraising, prowadzenie szkoleń lub zarządzanie projektami? Działasz lub chcesz zacząć działać na rzecz innych? Zależy Ci na rozwoju własnych kompetencji? Do 17 lutego możesz aplikować do Szkoły Trenerów, Szkoły Coachów, Szkoły Zarządzania Projektami i Szkoły Fundraiserów. Łącznie około 100 miejsc!

więcej >>>

W związku z Europejskim Rokiem Obywateli przygotowaliśmy inicjatywę pod nazwą "…dla Wroclawia.eu"

więcej >>>

W związku z rozpoczęciem przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego prac nad projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014–2017" Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do uczestnictwa w opracowaniu projektu ww. dokumentu.

więcej >>>

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz równolegle prowadzone prace nad Kontraktem Terytorialnym umożliwiają Zarządowi Województwa Dolnośląskiego wskazanie kluczowych przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla Dolnego Śląska. 

więcej >>>

Samorząd Województwa Dolnośląskiego w porozumienia z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego realizuje projekt pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich 2007-2013”. W ramach ww. projektu bezpłatną informację na temet Funduszy Europejskich 2007-2013 na terenie województwa dolnośląskiego zapewnia Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu działający w strukturze Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Punkt Informacyjny oferuje dwa rodzaje usług informacyjnych...

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl