Jeśli działasz na rzecz swojej społeczności, a chcesz robić to jeszcze skuteczniej – zgłoś się! Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych poleca program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Liderzy PAFW" realizowany przez Szkołę Liderów.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych poszukuje skrupulatnej i odpowiedzialnej osoby na stanowisko doradcy/doradczyni w ramach projektu pt. „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2., Poddziałanie 7.2.2, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej >>>

Związek Pracodawców Dolnego Śląska oraz Saksońska Akademia Zarządzania MASI realizatorzy projektu „Europejskie Forum Rynku Pracy Dolnego Śląska” serdecznie zapraszają do udziału w dwudniowym III Forum Rynku Pracy Dolnego Śląska pt: „Razem dla Rynku Pracy” które odbędzie się dnia 21-22 marca 2013 w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, ul. Krakowska 56-62.

więcej >>>

Dyskusja nad Projektem Krajowego Programu na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 była głównym tematem posiedzenia Zespołu ds. kobiet Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu. Spotkanie zorganizowano w ramach trwających rządowych konsultacji tego dokumentu.

więcej >>>

Możemy wspólnie decydować o tym, jak będą dzielone pieniądze z budżetu Wrocławia! Tak twierdzą autorzy obywatelskiej inicjatywy „…..dla Wrocławia.eu”. Nie będzie to proste, ale jest możliwe, pod warunkiem, że będziemy działać razem i w sposób zaplanowany, choć niekoniecznie zinstytucjonalizowany, dodają. Ogłoszony przez Unię Europejską 2013 rok jako Europejski Rok Obywateli to swego rodzaju zachęta, aby podjąć działania na rzecz większej aktywności obywatelskiej w naszym mieście. Od października 2012 roku grupa inicjatorów, na co dzień działających w różnych środowiskach (nauka, biznes, organizacje pozarządowe) wypracowała ideę kampanii …dla Wrocławia.eu. (źródło: www.biznesdolnoslaski.pl)

więcej >>>

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza do składania nominacji w Konkursie „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2012”. Konkurs wyróżni podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa prywatne oraz jednostki samorządu terytorialnego, które wpisują się w ideę realizowania celów społecznych metodami ekonomicznymi.

więcej >>>

Organizacje pozarządowe, regionalne związki pracodawców, izby gospodarcze działające w ramach Forum Partnerów Społeczno-Gospodarczych poparły oficjalnie starania władz Dolnego Śląska o zwiększenie środków unijnych na lata 2014 -2020 dla województwa. Partnerzy społeczni sprzeciwiają się ostatniej propozycji MRR dotyczącej podziału funduszy strukturalnych UE.

więcej >>>

Dzięki małym projektom zdobędziesz umiejętność ułożenia dobrego budżetu i harmonogramu, koordynowania projektem, myślenia strategicznego, zarządzania ryzykiem i wiele innych. Pierwszy krok zacznie się na szkoleniu, gdzie poznasz najważniejsze elementy od strony teoretycznej oraz praktycznej.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z Partnerami projektu „Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienie trwałości instytucji Ekonomii Społecznej” serdecznie zapraszają na dwudniowe, bezpłatne szkolenie pn.: „Pożyczki na działania społeczne – oferta pozarządowego Funduszu Pożyczkowego”. Adresatami szkolenia są: dolnośląscy przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne) oraz przedstawiciele samorządów lokalnych woj. dolnośląskiego.

więcej >>>

Pragniemy Państwa poinformować, iż biuro Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zostało przeniesione na III piętro, pok. 319 budynku przy pl. Solidarności 1/3/5.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl