Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Prezydent Miasta Jeleniej Góry zapraszają  w dniu 24 maja br. na debatę informacyjno-promocyjną pn. „Podmioty Ekonomii Społecznej (Spółdzielnie Socjalne, KIS, CIS, Fundacje, Stowarzyszenia ) wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – oferta, dobre praktyki, szanse, animacja”.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zapraszają do udziału w Panelu pt.:  „Czy Rady Działalności Pożytku Publicznego to  partnerstwo organizacji pozarządowych i samorządu, czy  tylko zapis w Ustawie?”, który odbędzie się 26 maja (niedziela) o godz. 10.00 w siedzibie Wrocławskiego Centrum Kongresowego, ul. Wystawowa 1 we Wrocławiu.

więcej >>>

W imieniu Zarządu z prawdziwą przyjemnością zapraszamy organizacje członkowskie na Walne Zebranie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Zebranie odbędzie się w dniu 20 maja 2013 r. o godz. 12:00.

więcej >>>

Rozstrzygnęliśmy konkurs na "przetłumaczenie pisma urzędniczego" ogłoszony kilka dni. Wpłynęło kilka odpowiedzi, za które bardzo dziękujemy. Dzięki wspólnej pracy zaczynamy cokolwiek lepiej rozumieć otrzymaną odpowiedź od Wiceprezydenta Wrocławia. Konkurs i nasze komentarze dotyczące pisma Pana Wiceprezydenta może i brzmią prześmiewczo, ale jak inaczej zachować się w obliczu tak przedstawionej "mądrości urzędniczej"?

więcej >>>

Samorządu Województwa w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym „Sprawny uczeń”. Stypendia w wysokości 1.000 zł / ucznia będą ufundowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego. O wsparcie stypendialne mogą się ubiegać niepełnosprawni uczniowie z terenu całego Dolnego Śląska.

więcej >>>

Zarządzanie projektami to dziś coraz częściej wymagany zestaw umiejętności od potencjalnych pracowników. Pod tym terminem kryje się nie tylko umiejętność pracy w zespole projektowym, ale także planowania, organizacji i kontrolowania projektu na każdym etapie jego realizacji. Projekty mają nie tylko szerokie zastosowanie w przedsiębiorczości, ale również w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych. Szkolenie kierujemy do wszystkich pragnących podnieść swoje kompetencje i szanse na rynku pracy. Szkolenie jest odpłatne.

więcej >>>

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu pt. „Monitoring współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku”. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych już po raz trzeci realizuje na terenie Dolnego Śląska badanie ankietowe, którego celem jest zebranie informacji o przebiegu współpracy pomiędzy Państwa jednostkami samorządu terytorialnego, a organizacjami pozarządowymi. Kwestionariusz ankiety adresowany jest do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu Dolnego Śląska i dotyczy on informacji o działaniach zrealizowanych w 2012 roku.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych otrzymała wczoraj odpowiedź na zapytanie-interwencję skierowaną do Prezydenta Wrocławia w sprawie rozstrzygnięcia pozakonkursowego prowadzenia zadania publicznego - Wrocławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

więcej >>>

W imieniu organizatorów zapraszamy na turniej szachowy o Puchar Wójta Gminy JEMIELNO.

więcej >>>

Przedstawiciele Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych zostali zaproszeni do prestiżowego Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Zespół jest organem pomocniczym Premiera RP, zajmującym się promocją koncepcji Odpowiedzialnego Biznesu (CSR) i koordynacją prac administracji, przedsiębiorstw i partnerów społecznych.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl