W związku z rozpoczęciem przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego prac nad projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014–2017" Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do uczestnictwa w opracowaniu projektu ww. dokumentu.

więcej >>>

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz równolegle prowadzone prace nad Kontraktem Terytorialnym umożliwiają Zarządowi Województwa Dolnośląskiego wskazanie kluczowych przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla Dolnego Śląska. 

więcej >>>

Samorząd Województwa Dolnośląskiego w porozumienia z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego realizuje projekt pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich 2007-2013”. W ramach ww. projektu bezpłatną informację na temet Funduszy Europejskich 2007-2013 na terenie województwa dolnośląskiego zapewnia Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu działający w strukturze Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Punkt Informacyjny oferuje dwa rodzaje usług informacyjnych...

więcej >>>

Aktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz przygotowywany Kontrakt Terytorialny (pomiędzy Samorządem Województwa i Rządem RP) otwierają możliwość Zarządowi Województwa wskazania przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla Dolnego Śląska i jego mieszkańców. Dla dokonania ich wyboru Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w dniach 15-28 lutego br. uruchamia narzędzie pozwalające każdemu z Dolnoślązaków na zgłoszenie swoich propozycji.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowy wraz z partnerami Fundacją Merkury oraz Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich rozpoczęli realizację nowego projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu”. Celem główny projektu jest wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej w regionie wrocławskim.

więcej >>>

Informujemy, iż Prezydent Wrocławia przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wieloletniego programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2013 - 2017.

więcej >>>

Współpracą nad przyszłą perspektywą finansową na lata 2014-2020 było poświęcone spotkanie dr Jerzego Tutaja, członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego z przedstawicielami Forum Partnerów Społeczno-Gospodarczych.

więcej >>>

Kończysz studia lub jesteś zaraz po obronie i chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Masz ciekawe pomysły, ale nie wiesz jak pozyskać na nie fundusz? Jesteś członkiem organizacji pozarządowej? To szkolenie jest dla Ciebie! Szkolenie jest kierowane do studentów i absolwentów uczelni wyższych. 

więcej >>>

W czwartek 6 grudnia we Wrocławiu, w Centrum „Zajezdnia” Stowarzyszenia „Tratwa”, odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 (SRWD).

więcej >>>

Fundacja PERENNITAS zaprasza studentów i absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Wychowania Fizycznego i Akademii Muzycznej na bezpłatne szkolenie.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl