Konfederacja Lewiatan, Sudecki Związek Pracodawców, Dolnośląska Federacja Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych serdecznie zapraszają na warsztaty informacyjno-konsultacyjne Dlaczego biznes ma być społecznie odpowiedzialny? Czy nie wystarczy płacić podatki?

więcej >>>

Jeśli twoja organizacja współpracuje z wolontariuszami lub chce rozpocząć taką współpracę, zajrzyj koniecznie na www.dobrywolontariat.pl. Portal powstał, aby wspierać organizacje pozarządowe i instytucje publiczne w wypracowywaniu dobrych standardów współpracy z wolontariuszami. W zakładce „Sprawdź się” można zapoznać się z zasadami dobrej współpracy oraz samodzielnie ocenić przyjazność organizacji względem wolontariuszy.

więcej >>>

Sporo miejsca w debacie publicznej minionych kilku dni zajęła kwestia wprowadzenia możliwości współdecydowania przez mieszkańców Wrocławia o miejskim budżetem w formie tzw. budżetu obywatelskiego. To temat niemal rewolucyjny z perspektywy sprawowania władzy ("otwierania się na obywateli", "bycia bliżej obywateli", "dzielenia władzą", "bycia władzą obywatelską"), a tym bardziej sposobu komunikowania o nim mieszkańcom naszego miasta.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych poszukuje skrupulatnej i odpowiedzialnej osoby na stanowisko doradcy/doradczyni w ramach projektu pt. „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2., Poddziałanie 7.2.2, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej >>>

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA uruchamia fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce. Projekt pn. „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” ma na celu dostarczenie preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia, które mają wzmocnić działalność gospodarczą PES, a w efekcie doprowadzić do wzrostu przychodów lub zatrudnienia.

więcej >>>

W ramach realizacji projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu” Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z partnerami Fundacją Merkury oraz Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich zapraszają do skorzystała z bezpłatnego doradztwa specjalistycznego księgowego, prawego i ogólnego. Usługa przeznaczona jest dla podmiotów ekonomii społecznej z regionu wrocławskiego (powiaty: strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, milicki, oleśnicki,  oławski,  górowski, wrocławski oraz m. Wrocław).

więcej >>>

Budżet Obywatelski to nowy projekt miejski, w którym wrocławianie wskażą, co warto zmienić w swoim najbliższym otoczeniu, a następnie zagłosują i wybiorą najlepsze lub najważniejsze ich zdaniem pomysły.

więcej >>>

W niedzielę 26 maja 2013 r. Hala Stulecia i jej okolice staną się miejscem spotkania dolnośląskich organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli instytucji publicznych oraz firm zaangażowanych społecznie.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z Partnerami rozpoczęła realizację projektu pn. „Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych 2013”, przy wsparciu finansowym budżetu Województwa Dolnośląskiego.

więcej >>>

Fundacja Merkury wraz z Partnerem projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu” zapraszają podmioty ekonomii społecznej z regionu wałbrzyskiego (powiaty: wałbrzyski, świdnicki, ząbkowicki, dzierżoniowski oraz kłodzki) na bezpłatne spotkanie doradcze ze specjalistami w zakresie księgowości i prawa.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl