Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa, jako organizacje członkowskie DFOP, do udziału w konsultacjach, które odbędą się 4 listopada w Sektorze 3 przy ulicy Legnickiej 65 we Wrocławiu w godzinach 10.30 – 14.00. Będą one prowadzone przez specjalistów między innymi z Istituto Formazione Operatori Aziendali – instytucji zajmującej się transferem wiedzy i umiejętności oraz innych organizacji z regionu Reggio Emilia.

więcej >>>

Miło nam poinformować, że w wyniku coraz większego zaangażowania naszej organizacji w działania z obszaru edukacji na temat równości i wspierania działań przyczyniających się do zwiększania świadomości na temat polityki równościowej realizowanej w krajach Unii Europejskiej przedstawicieli sektora publicznego, jak i pozarządowego, DFOP został zamieszczony w spisie i wykazie organizacji realizujących działania edukacyjne w obszarze równości Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn.

więcej >>>

Dnia 10 października 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która po intensywnych obradach wyłoniła Niezwykłych Dolnoślązaków 2012 roku.

więcej >>>

10-11 września 2012 r., we Wrocławiu, miało miejsce ogólnopolskie wydarzenie branżowe – ponad 70 osób, w tym przedstawiciele centrów wsparcia organizacji pozarządowych z 43 miast Polski, znakomici goście – wymiana doświadczeń, integracja, inspiracja

więcej >>>

Kryzys męskości  a rola mediów w kształtowaniu wizerunku kobiet i mężczyzn? Krytyczna analiza współczesnych przekazów medialnych na temat ról społecznych kobiet i mężczyzn. Zapraszamy na film!

więcej >>>

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodziezy SZANSA w Głogowie razem z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej i Fundacją Dzieci Niczyje organizuje wojewódzką konferencję : "Akademia ochrony przed przemocą - jak edukować dzieci i młodzież"

więcej >>>

W ciągu pół roku udało nam się zbudować niezależną i regionalną sieć współpracy, która łączy bardzo różne środowiska – organizacje pozarządowe, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze – mówi Maria Mika, Dyrektorka Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz jedna z inicjatorek Forum Partnerów Społeczno-Gospodarczych.

więcej >>>

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie możliwości przedłużenia naboru do konkursu "Akcja Akacja, Akcja Dąb - Niezwykli Dolnoślązacy 2012" zdecydowaliśmy się wydłużyć termin do wtorku 9 października 2012 r. Zależy nam aby wszyscy zainteresowani mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie. Zapraszamy do dalszego nadsyłania zgłoszeń.

więcej >>>

Nawet 150 000 złotych na rozwój i realizację swoich celów statutowych mogą otrzymać stowarzyszenia, fundacje i spółdzielnie socjalne z Dolnego Śląska w ramach innowacyjnego instrumentu wsparcia tworzonego w naszym regionie z funduszy unijnych. Pierwsze stowarzyszenia i fundacje otrzymały już pożyczki z Pozarządowego Funduszu Pożyczkowego. O możliwościach i planach rozwojowych funduszu rozmawiamy z Honoratą Ziubrak – koordynatorką działań Pozarządowego Funduszu Pożyczkowego.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza do składania ofert na realizację usługi obejmującej świadczenie doradztwa zindywidualizowanego (tutoringu) na podstawie umowy cywilno-prawnej w ramach projektu pt. „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego”(zwanym w dalszej części Projektem) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2, Rozwój dialogu obywatelskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl