TIK TAK TIK TAK... Jeszcze tylko przez najbliższy tydzień możesz aplikować do Szkół Rozwoju! Interesuje Cię coaching, fundraising, prowadzenie szkoleń lub zarządzanie projektami? Działasz lub chcesz zacząć działać na rzecz innych? Zależy Ci na rozwoju własnych kompetencji? Do 17 lutego możesz aplikować do Szkoły Trenerów, Szkoły Coachów, Szkoły Zarządzania Projektami i Szkoły Fundraiserów. Łącznie około 100 miejsc!

więcej >>>

W związku z Europejskim Rokiem Obywateli przygotowaliśmy inicjatywę pod nazwą "…dla Wroclawia.eu"

więcej >>>

W związku z rozpoczęciem przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego prac nad projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014–2017" Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do uczestnictwa w opracowaniu projektu ww. dokumentu.

więcej >>>

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz równolegle prowadzone prace nad Kontraktem Terytorialnym umożliwiają Zarządowi Województwa Dolnośląskiego wskazanie kluczowych przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla Dolnego Śląska. 

więcej >>>

Samorząd Województwa Dolnośląskiego w porozumienia z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego realizuje projekt pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich 2007-2013”. W ramach ww. projektu bezpłatną informację na temet Funduszy Europejskich 2007-2013 na terenie województwa dolnośląskiego zapewnia Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu działający w strukturze Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Punkt Informacyjny oferuje dwa rodzaje usług informacyjnych...

więcej >>>

Aktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz przygotowywany Kontrakt Terytorialny (pomiędzy Samorządem Województwa i Rządem RP) otwierają możliwość Zarządowi Województwa wskazania przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla Dolnego Śląska i jego mieszkańców. Dla dokonania ich wyboru Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w dniach 15-28 lutego br. uruchamia narzędzie pozwalające każdemu z Dolnoślązaków na zgłoszenie swoich propozycji.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowy wraz z partnerami Fundacją Merkury oraz Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich rozpoczęli realizację nowego projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu”. Celem główny projektu jest wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej w regionie wrocławskim.

więcej >>>

Informujemy, iż Prezydent Wrocławia przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wieloletniego programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2013 - 2017.

więcej >>>

Współpracą nad przyszłą perspektywą finansową na lata 2014-2020 było poświęcone spotkanie dr Jerzego Tutaja, członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego z przedstawicielami Forum Partnerów Społeczno-Gospodarczych.

więcej >>>

Kończysz studia lub jesteś zaraz po obronie i chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Masz ciekawe pomysły, ale nie wiesz jak pozyskać na nie fundusz? Jesteś członkiem organizacji pozarządowej? To szkolenie jest dla Ciebie! Szkolenie jest kierowane do studentów i absolwentów uczelni wyższych. 

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl