Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli dolnośląskich organizacji pozarządowych na bezpłatne doradztwo specjalistyczne dot. Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w obszarze obowiązków wynikających z jej zapisów dla organizacji pozarządowych. Doradztwo ma na celu przekazanie uczestnikom informacji dot. obowiązków jakie ustawa nakłada na wszystkie fundacje (od ponad 3 lat) i stowarzyszenia (od 2009 r.).

więcej >>>

Szkoła Liderów od 1994 roku wzmacnia liderki i liderów życia publicznego w Polsce. Niestety cały czas istnieje istotna dysproporcja w liczbie kobiet i mężczyzn w życiu publicznym zarówno we władzach lokalnych jak i centralnych. Dostrzegając tę sytuację zdecydowaliśmy rozpocząć w czterech regionach Polski debatę na temat obecności kobiet we władzach lokalnych. W 2012 roku organizujemy w Katowicach, Wrocławiu, Białymstoku i Olsztynie konferencje połączone z roboczymi seminariami na temat przywództwa kobiet.

więcej >>>

W imieniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zapraszamy na regionalną konferencję dotyczącą upowszechnienia idei wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia oraz promowanie alternatywnych strategii w miejscu pracy, pozwalających na godzenie ról zawodowych i rodzinnych. Na konferencji obecny będzie przedstawiciel Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w tym roku będzie organizowała już siódmy finał konkursu "Akcja Akacja, Akcja Dąb - Niezwykli Dolnoślązacy". Od połowy września zacznie się rekrutacja uczestniczek i uczestników, a 17 października 2012 laureaci symbolicznie posadzą drzewko Akacji i Dębu w Parku im. Edyty Stein (dawny Park S. Tołpy).

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje działanie z zakresu kontroli społecznej w ramach projektu „Różni, ale równi - kobiety i mężczyźni w życiu lokalnym” współfinansowanego ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego. Monitoring dotyczy wiedzy, wdrażania i stosowania polityki równościowej przez samorządy lokalne na przykładzie wybranych urzędów miast z regionu Dolnego Śląska.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz firmą prywatną Heapmail Internet Solutions zaprasza Państwa na spotkanie, organizowane w ramach cyklu spotkań informacyjnych i upowszechniających koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu. Kluczowym punktem spotkania będzie powołanie Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych. Spotkanie odbędzie się 6 września o godzinie 10 w siedzibie Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, przy ulicy Świdnickiej 39 we Wrocławiu.

więcej >>>

Zapraszamy kobiety zatrudnione w administracji publicznej i organizacjach pozarządowych z regionu Dolnego Śląska na bezpłatny dwudniowy warsztat z zakresu równościowego zarządzania zespołem i kompetencji liderskich, który odbędzie się 13-14 września w godzinach od 9:30 do 16:00 w Siedzibie Stowarzyszenia Tratwa, ul. H. Probusa 9 we Wrocławiu.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, zaprasza serdecznie na spotkanie połączone z projekcją filmu "Delikatnie nas zabijają" o wizerunkach kobiet w reklamach i w społeczeństwie.

więcej >>>

Jak złożyć wniosek o rentę lub emeryturę? Co zrobić, by ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, czy jak obliczyć swój kapitał początkowy? Tego między innymi będzie można się dowiedzieć biorąc udział w bezpłatnym spotkaniu „Vademecum spraw urzędowych - ZUS”.

więcej >>>

Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje o rozpoczęciu otwartych, publicznych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2013.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl