Urząd Marszałkowski Wojeówdztwa Dolnośląskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020".

więcej >>>

Blisko 50 osób uczestniczyło we wczorajszym (25.07.2012) spotkaniu roboczym poświęconym aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego organizowanym przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych.

więcej >>>

Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej zachęca Państwa do zabrana głosu w konsultacjach publicznych "Twoje prawa, Twoja przyszłość" oraz wypełnienia ankiety, w której mogą Państwo wyrazić swoja opinię o prawach jako obywatela UE.

więcej >>>

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli podmiotów Ekonomii Społecznej na szkolenie, pt. Łączenie aktywności ekonomicznej (zawodowej) z aktywnością społeczną, które odbędzie się w Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej,  Szczecińskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oddział w Policach, przy ul. Szkolnej 2, w dniach 22-25.08.2012 r. 

więcej >>>

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie, operator Programu Wolontariatu Długoterminowego, zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do uczestnictwa w Programie. Program umożliwia nawiązanie długofalowej współpracy z wolontariuszami (od 6 do 12 miesięcy) oraz uzyskanie dofinansowania pokrywającego koszty goszczenia wolontariusza w organizacji (m.in. zakwaterowania i wyżywienia).

więcej >>>

12 lipca 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego odbyło się spotkanie, którego celem było określenie zasad współpracy z Partnerami Społeczno-Gospodarczymi. Spotkanie było głównie poświęcone współpracy nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 oraz włączeniu Partnerów Społeczno-Gospodarczych w przygotowania do nowego okresu programowania funduszy UE na lata 2014 - 2020.

więcej >>>

Fundacja Ekorozwoju zaprasza / w szczególności lokalne NGO z Dolnego Śląska do wzięcia udziału w naszym kolejnym naborze wniosków na Festiwale recyclingu czyli wydarzenia informacyjno -edukacyjne propagujące zmiany w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

więcej >>>

W jaki sposób przygotować się do działania po zakończeniu środków europejskich? Czy i w jaki sposób organizacje będą realizatorami programów strategicznych? Jakie obszary działania organizacji będą uwzględnione w nowej strategii? Gdzie i jak możemy zgłaszać nasze propozycje, koncepcje, uwagi do projektu strategii?

więcej >>>

Chcesz się dowiedzieć, jak Twoja gmina wydaje pieniądze na sport? Kto z nich korzysta? Jakie są źródła  finansowania sportu w gminie? Jak powinno wyglądać ich prawidłowe wydatkowanie i jak robi to Twoja gmina? Chcesz zabrać głos w tej sprawie, namówić do działania innych mieszkańców i mieszkanki, wpływać na racjonalne i trafne wydawanie pieniędzy? Jeśli tak, przyłącz się do Obywatelskiego Monitoringu Sportu organizowanego przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych pilnie poszukuje  skrupulatnej i odpowiedzialnej osoby na stanowisko Animatora/ki  Inkubatora NGO w Lokalnym Inkubatorze NGO w Legnicy w ramach projektu  pt. „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci  Doradztwa Pozarządowego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój  potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2, Rozwój dialogu  obywatelskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl