Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli dolnośląskich Rad Działalności Pożytku Publicznego do udziału w panelu dyskusyjnym pt. „Rola dolnośląskich Rad Działalności Pożytku Publicznego w kształtowaniu dialogu obywatelskiego”, który odbędzie podczas konferencji  w dniu 26 maja (sobota) w godz. 10.30 – 12.00 we Wrocławskim Centrum Konferencyjnym przy Hali Stulecia, ul. Wystawowa 1 we Wrocławiu.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

więcej >>>

W imieniu Zarządu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych z prawdziwą przyjemnością zapraszamy wszystkie organizacje członkowskie na Walne Zebranie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Spotkanie odbędzie się w dniu 15 maja 2012 r. o godz. 11:00 we Wrocławiu, w siedzibie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3” przy ul. Legnickiej 65.

więcej >>>

Zapraszamy organizacje pozarządowe i małe/średnie firmy z Dolnego Śląska do nadsyłania listów intencyjnych z pomysłem na partnerski projekt. Program adresowany jest do przedstawicieli dwóch sektorów z regionu Dolnego Śląska – pozarządowego i biznesowego, a jego głównym celem jest zachęcenie do podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju i wspierania lokalnych społeczności.

więcej >>>

Kilkanaście przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska rozpoczęło realizację wspólnych projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspólnie będą organizować między innymi warsztaty dla dzieci i dorosłych, aktywizować seniorów, budować ścieżki edukacyjne, a nawet przypominać czasy świetności dolnośląskich hut szkła. Wszystkie te projekty realizowane są dzięki Programowi Małych Grantów, będącego częścią większego projektu „Współpraca Międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu”. Kto jeszcze nie zdążył wziąć do tej pory udziału w programie powinien się spieszyć, ponieważ termin wysyłania listów intencyjnych do drugiej edycji mija 23 kwietnia.

więcej >>>

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA zapraszają liderów opinii z Dolnego Śląska na konferencję "Audiodeskrypcja w przestrzeni publicznej".

więcej >>>

Od grudnia 2011 r. do marca 2012 r. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych przeprowadziła wewnętrzne badanie potencjału organizacji członkowskich. Wszystkie organizacje zrzeszone w Federacji zostały poproszone o wypełnienie ankiety informacyjnej. Wyniki są niezwykle zaskakujące.

więcej >>>

Zapraszamy Państwa serdecznie do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach. Skierowane są one do instytucji ubiegających się o środki z EFS lub realizujących już projekty w ramach PO KL. Jednocześnie przypominamy o możliwości skorzystania także ze wsparcia doradcy - zarówno na etapie pisania projektu jak i jego realizacji.

więcej >>>

W dniach 04-05.2012 r. w Krzyżowej odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie animatorów i doradców z 16 inkubatorów NGO na Dolnym Śląsku oraz realizatorów projektu „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego.

więcej >>>

Ruszył nowy projekt na rzecz wspierania równości płci w miejscu pracy i w życiu publicznym. Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji do zaplanowanych działań!

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl