W dniu 29 lutego 2012 roku Wicemarszałek Radosław Mołoń podpisał umowę  o współpracy partnerskiej na rzecz  rozwoju Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego pomiędzy Województwem Dolnośląskim - Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszeniem-Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa”.

więcej >>>

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje, że termin naboru wniosków nominacyjnych do Konkursu „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2011” został przedłużony do dnia 2 marca 2012 roku włącznie. O zakwalifikowaniu formularzy nominacyjnych decyduje data wpływu.

więcej >>>

Przedstawiamy Państwu stanowisko Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki dotyczące zwiększenia wydatków po stronie Beneficjenta na skutek nowelizacji ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), w wyniku której zwiększył się wymiar obowiązkowej składki rentowej w części finansowanej przez pracodawcę.

więcej >>>

Rusza nowa edycja Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych poszukuje skrupulatnej i odpowiedzialnej osoby na stanowisko Asystenta/Asystentki kierownika projektu pt. „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2, Rozwój dialogu obywatelskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej >>>

W imieniu organizatorów Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w dniach 22-23 lutego zapraszamy na kolejne spotkanie Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa! Tym razem gościć będziemy we Wrocławiu. Spotkanie zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z Partnerami – Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz firmą heapmail Internet Solutions Sp. z o.o. zapraszają dolnośląskie organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz przedstawicieli samorządów lokalnych do udziału w spotkaniach poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu i współpracy międzysektorowej w regionie Dolnego Śląska.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - „TRATWA” rozpoczęli realizację projektu „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego”. Projekt trwa od stycznia 2012 r. do grudnia 2013 r. i jest kontynuacją projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” realizowanego w roku 2011. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego.

więcej >>>

W ramach projektu "Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu" zaplanowaliśmy przyznanie 20 grantów w wysokości maksymalnie 5000 zł. Pojedyncze granty będą przyznawane za współpracę biznesu z sektorem pozarządowym. Program ma na celu stymulowanie współpracy sektora biznesu z organizacjami pozarządowymi w obszarze społecznej odpowiedzialności.

więcej >>>

W edycji wiosennej, która potrwa od lutego/marca do końca maja, zapraszamy w imieniu organizatorów do pogłębienia kompetencji w obszarach HR, PR, coachingu, zarządzania projektami i trenerstwa.Trzymiesięczny cykl szkoleń o różnym stopniu intensywności kierowany jest do studentów i działaczy organizacji pozarządowych.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl