Rozpoczyna się dziesiąta edycja akcji Masz Głos, Masz Wybór, która zachęca mieszkańców i władze samorządowe do współpracy. Najskuteczniejsi uczestnicy zostaną uhonorowani Nagrodą Super Samorząd 2012.

więcej >>>

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu zyskuje coraz większe poparcie wśród firm z regionu. Razem z organizacjami pozarządowymi i naukowcami tworzą one Dolnośląską Federację Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych (DFPSO). W czasie dwóch spotkań, które odbyły się w marcu opiniowano statut i kartę zasad działania tworzącej się Federacji. Przedsiębiorcy i izby gospodarcze już teraz deklarują chęć przystąpienia do tworzącej się struktury, widząc w niej nowe szanse na rozwój.

więcej >>>

W sobotę 26 maja 2012 r. Hala Stulecia i jej okolice staną się miejscem spotkania dolnośląskich organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli instytucji publicznych oraz firm zaangażowanych społecznie. Targi są jednym z wydarzeń zaplanowanych w ramach Dolnośląskiego Forum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej 2012 i mają charakter otwarty. Ich celem jest promocja dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz różnych przejawów aktywności społecznej wśród mieszkańców Dolnego Śląska, a także integracja trzech sektorów – publicznego, prywatnego i pozarządowego.

więcej >>>

Wyniki wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/P/2012, której przedmiotem były usługi obejmujące świadczenie doradztwa na podstawie umowy cywilnoprawnej w ramach projektu pt. „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego”.

więcej >>>

Protokół wyboru oferty w ramach zapytania ofertowego z dnia 13.03.2012 w ramach projektu Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o numerze: UDA-POKL.08.02.01-02-027/10-00 z dnia 10.02.2011 r.

więcej >>>

Wyniki wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/S/2012, której przedmiotem był zakup wraz z dostawą komputerów przenośnych, oprogramowania, rzutników (projektorów) i drukarek w ramach projektu pt. "Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego".

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza na konferencję "Dobre prawo dla NGO”, która odbędzie się 4 kwietnia (środa), w godz. 10.00-14.00, w siedzibie Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, w Krzyżowej k. Świdnicy.

więcej >>>

Miło nam poinformować, że przedstawiciele Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zostali zaproszeni do Grupy roboczej POKL ds. młodzieży powołanej przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza do składania ofert na realizację usługi obejmującej świadczenie doradztwa na podstawie umowy cywilnoprawnej w ramach projektu pt. „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego”.

więcej >>>

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom konkursu za zainteresowanie oraz złożenie Wniosków o dofinansowanie. Przedstawione przez Państwa bardzo zróżnicowane i interesujące projekty zostały poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej na posiedzeniu Komisji Konkursowej i na tej podstawie została sporządzona Lista Rankingowa Partnerstw rekomendowanych do dofinansowania (w załączniku).

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl