Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z Partnerami – Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz firmą heapmail Internet Solutions Sp. z o.o. zapraszają dolnośląskie organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz przedstawicieli samorządów lokalnych do udziału w spotkaniach poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu i współpracy międzysektorowej w regionie Dolnego Śląska.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - „TRATWA” rozpoczęli realizację projektu „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego”. Projekt trwa od stycznia 2012 r. do grudnia 2013 r. i jest kontynuacją projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” realizowanego w roku 2011. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego.

więcej >>>

W ramach projektu "Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu" zaplanowaliśmy przyznanie 20 grantów w wysokości maksymalnie 5000 zł. Pojedyncze granty będą przyznawane za współpracę biznesu z sektorem pozarządowym. Program ma na celu stymulowanie współpracy sektora biznesu z organizacjami pozarządowymi w obszarze społecznej odpowiedzialności.

więcej >>>

W edycji wiosennej, która potrwa od lutego/marca do końca maja, zapraszamy w imieniu organizatorów do pogłębienia kompetencji w obszarach HR, PR, coachingu, zarządzania projektami i trenerstwa.Trzymiesięczny cykl szkoleń o różnym stopniu intensywności kierowany jest do studentów i działaczy organizacji pozarządowych.

więcej >>>

15 lutego 2012 zapraszamy w imieniu organizacji członkowskiej DFOP - Stowarzyszenia Spring'04 wszystkich miłośników kina na seans z muzyką na żywo, w wykonaniu Marcina Pukaluka, artysty, muzyka i performera. Twórca projektów "Ekran w mroku" i" Ekran i Rewolucja " tym razem wystąpi w niezwykłych wnętrzach poniemieckiego Kina  Gdynia w Świdnicy. Filmem, jaki proponujemy świdnickiej publiczności jest „Generał", jedno z największych osiągnięć artystycznych i produkcyjnych kina niemego.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych pilnie poszukuje dynamicznej i odpowiedzialnej osoby (kobiety/mężczyzny) na stanowisko Specjalisty/tki ds. koordynowania pracami Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych w ramach realizacji projektu innowacyjnego „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki.

więcej >>>

W dniach 16-18 grudnia 2011r. odbył się pierwszy z trzech zjazdów edukacyjnych dla pracowników/czek małych i średnich przedsiębiorstw i przedstawicieli/lek organizacji pozarządowych poświęcony zagadnieniom z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

więcej >>>

Myślisz o rozwoju swojej organizacji? Chciałbyś nauczyć się zarządzania organizacją i zespołem? A może zastanawiałeś się jak finansować działania organizacji? Z nami poznasz wszelkie tajniki prowadzenia działalności w organizacji pozarządowej. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza do udziału w rekrutacji przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych.

więcej >>>

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich drugi raz prowadzi konkurs na dobre i złe praktyki w dostępie do informacji publicznej.

więcej >>>

Niniejsza publikacja powstała w ramach realizowanego przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych projektu „Gender – trudne równania” którego celem jest  zwiększenie wiedzy, umiejętności i świadomości wśród mieszkańców Dolnego Śląska z zakresu równościowego zarządzania, antydyskryminacji i polityki gender mainstreaming, zwłaszcza w kontekście zarządzania zasobami kadrowymi oraz w szerszej perspektywie kształtowania polityki równości płci na poziomie lokalnym.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl