Zapraszamy przedstawicieli/lki i pracowników/czki samorządów lokalnych z regionu Dolnego Śląska na spotkania poświęcone powołaniu Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych.

więcej >>>

Zapraszamy przedstawicieli/lki organizacji pozarządowych z regionu Dolnego Śląska na spotkanie poświęcone budowaniu/powołaniu Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z Partnerami – Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz firmą heapmail Internet Solutions Sp. z o.o. zapraszają dolnośląskie organizacje pozarządowe oraz ich pracowników do udziału w spotkaniach poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu i współpracy międzysektorowej w regionie Dolnego Śląska.

więcej >>>

W związku z realizacją projektu „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu” nr umowy UDA-POKL.08.02.01-02-027/10-00 przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz firmą heapmail Internet Solutions Sp. z o.o. zwracamy się do Państwa z Zapytaniem ofertowym dotyczącym świadczenia usług obejmujących wynajem sali szkoleniowej, noclegi oraz wyżywienie.

więcej >>>

Zapraszamy mężczyzn do udziału w warsztacie z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn pracujących w administracji oraz działających w sektorze pozarządowym na Dolnym Śląsku.

więcej >>>

Informacja z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o ostatecznym ustaleniu Instytucji Zarządzającej PO KL w kwestii obowiązku wnoszenia wkładu własnego przez beneficjentów PO Kapitał Ludzki.

więcej >>>

Dolnośląski Punk Konsultacyjno – Doradczy w Wałbrzychu prowadzony przez Fundację "Merkury" w porozumieniu ze Starostą Wałbrzyskim Panem Robertem Ławskim zapraszają organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Wałbrzyskiego na Forum Organizacji Pozarządowych dotyczące opracowania Społecznej Strategii Wsparcia Rozwoju Wałbrzycha.

więcej >>>

W imieniu Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL oraz Akademickiego Koła Naukowego Zarządzania "Unstoppable" organizatorów Szkół Rozwoju zapraszamy Państwa na bezpłatny coaching dla członków organizacji pozarządowych.

więcej >>>

Ponad 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz lokalnych samorządów z  terenu miasta Lubań i powiatu lubańskiego wzięło udział 3 listopada 2011 r. w spotkaniu w Łużyckim Centrum Rozwoju w Lubaniu. Dyskutowano o zmianach przepisów oraz potrzebach stowarzyszeń i fundacji. 

więcej >>>

Departament Pożytku Publicznego przedstawił dokument prezentujący proponowane zmiany do: „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. Na jego podstawie stworzone zostaną „Zasady…” na 2012 r.

więcej >>>

Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej ogłasza  przeprowadzenie otwartych konsultacji społecznych dotyczących projektu Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie (2012-2020).

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl