Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza na szkolenie „Odpowiedzialność prawna i finansowa członków zarządu organizacji pozarządowych”. Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom informacji  dot. odpowiedzialności członków zarządu i osób zarządzających organizacją w kontekście Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Podczas szkolenia omawiane będą zagadnienia związane z zakresem i zasadami odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, postępowaniem w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i związanych z tym kar. Szkolenie odbędzie się 09 września  2011 r. w godzinach: 10.00 – 15.30 we Wrocławiu, pl. Solidarności 1/3/5, pok. 232.

więcej >>>

„Gender – trudne równania” to tytuł projektu realizowanego od czerwca  br. przez Dolnośląską Federacje Organizacji Pozarządowych współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.  Tytuł projektu nawiązuje do kwestii równości płci w życiu społeczno-zawodowym. Gender czyli płeć społeczno – kulturowa jest zmienna w czasie i przestrzeni, i jako ważny czynnik kształtujący relacje między płciami w społeczeństwie jest przedmiotem sporu ideologicznego.

więcej >>>

Sekretariat Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa zaprasza na IV spotkanie regionalne, które odbędzie się 27-28 września w Opolu.

więcej >>>

Konkurs organizowany jest po raz pierwszy. Jego celem jest wyróżnienie i promowanie pozytywnych przykładów organizacji i instytucji, które na co dzień korzystając ze wsparcia wolontariuszy, nie tylko przestrzegają obowiązujących przepisów, ale we współpracy idą o wiele dalej.

więcej >>>

Przedstawiamy do Państwa konsultacji definicję Ekonomii Społecznej, która została wypracowana przez zespół roboczy podczas prac w ramach Laboratorium Ekonomii Społecznej.

więcej >>>

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Lubaniu prowadzony przez Stowarzyszenia Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” zaprasza dzieci z Dolnego Śląska w wieku od 3 do 14 lat oraz Dolnoślązaków powyżej 60. roku życia do udziału w dwóch międzynarodowych, polsko-czesko-niemieckich konkursach zatytułowanych „Wokół nas jest cudowna kraina. Wokół nas jest życie”. Dla dzieci został przygotowany konkurs plastyczny a dla seniorów fotograficzny. Rysunki i zdjęcia konkursowe można nadsyłać do 26 sierpnia 2011 r.

więcej >>>

W związku z nadal dużym zainteresowaniem z Państwa strony tematyką dot. Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza po raz kolejny organizacje członkowskie na bezpłatne szkolenie dot. Ustawy w obszarze obowiązków wynikających z jej zapisów dla organizacji pozarządowych. Szkolenie odbędzie się 12 sierpnia 2011 r. w godzinach: 10.00 – 15.30 we Wrocławiu, pl. Solidarności 1/3/5, pok. 232. Szkolenie będzie prowadzić Magdalena Wasyłkowska-Michór, radca prawny z Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego (CBKE).

więcej >>>

Konferencja Konkordia II „FORUM WSPÓŁPRACY” to okazja do przedyskutowania kluczowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem sektora organizacji pozarządowych w szerszym kontekście budowania partnerstw i problemów z tym związanych, pojawiających się w codziennej praktyce funkcjonowania organizacji.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza wszystkich chętnych do wspólnego udziału w VI Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych. VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP) odbędzie się w dniach 16-17 września 2011 (piątek – sobota) w Warszawie.

więcej >>>

Od czerwca 2011 r. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje nowy projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego. Projekt wpisuje się w dotychczasową działalność DFOP poprzez wspieranie współpracy środowiska pozarządowego z przedstawicielami administracji tym razem w obszarze działań na rzecz równości płci w życiu publicznym i zawodowym. Celem głównym realizowanego projektu jest zwiększenie wiedzy, umiejętności i świadomości wśród uczestników z regionu Dolnego Śląska z zakresu równościowego zarządzania, antydyskryminacji i polityki gender mainstreaming.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl