W imieniu realizatorów projektu „Europejski Rok Wolontariatu na Dolnym Śląsku” współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego mamy zaszczyt zaprosić do udziału w „Dolnośląskim Festiwalu Wolontariatu”, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 9 – 11 grudnia 2011 r. Przedsięwzięcie wpisuje się w obchody ustanowionego przez Unię Europejską Europejskiego Roku Wolontariatu.

więcej >>>

W imieniu organizatorów zaproszamy do udziału w Szkole Reprezentacji NGO. Zaproszenie kierujemy do osób, które chcą być przedstawicielami organizacji pozarządowych w ciałach dialogu obywatelskiego. Pod tym hasłem rozumiemy: Rady Działalności Pożytku Publicznego na wszystkich poziomach, komitety i podkomitety monitorujące programy finansowane z funduszy europejskich oraz krajowych, wszelkie inne gremia międzysektorowe powoływane na wszystkich szczeblach decyzyjnych, w których jest miejsce dla reprezentantów organizacji pozarządowych.

więcej >>>

Przedstawiamy Państwu propozycje uproszczeń ustawy Prawo o stowarzyszeniach z uwzględnieniem komentarzy, przygotowane przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych, które padły podczas sesji na VI Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych.

więcej >>>

Dnia 21 września o godz.: 17:00 w siedzibie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 (ul. Legnicka 65) odbędzie się 1. Wrocławska Debata Etyczna Organizacjia Pozarządowych organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu, Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella i Fundację Manus. Celem spotkania jest przedyskutowanie propozycji deklaracji, która określi standarty etyczne obowiązujące podczas pozyskiwania środków na działalność przez organizacje pozarządowe.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza na szkolenie „Odpowiedzialność prawna i finansowa członków zarządu organizacji pozarządowych”. Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom informacji  dot. odpowiedzialności członków zarządu i osób zarządzających organizacją w kontekście Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Podczas szkolenia omawiane będą zagadnienia związane z zakresem i zasadami odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, postępowaniem w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i związanych z tym kar. Szkolenie odbędzie się 09 września  2011 r. w godzinach: 10.00 – 15.30 we Wrocławiu, pl. Solidarności 1/3/5, pok. 232.

więcej >>>

„Gender – trudne równania” to tytuł projektu realizowanego od czerwca  br. przez Dolnośląską Federacje Organizacji Pozarządowych współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.  Tytuł projektu nawiązuje do kwestii równości płci w życiu społeczno-zawodowym. Gender czyli płeć społeczno – kulturowa jest zmienna w czasie i przestrzeni, i jako ważny czynnik kształtujący relacje między płciami w społeczeństwie jest przedmiotem sporu ideologicznego.

więcej >>>

Sekretariat Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa zaprasza na IV spotkanie regionalne, które odbędzie się 27-28 września w Opolu.

więcej >>>

Konkurs organizowany jest po raz pierwszy. Jego celem jest wyróżnienie i promowanie pozytywnych przykładów organizacji i instytucji, które na co dzień korzystając ze wsparcia wolontariuszy, nie tylko przestrzegają obowiązujących przepisów, ale we współpracy idą o wiele dalej.

więcej >>>

Przedstawiamy do Państwa konsultacji definicję Ekonomii Społecznej, która została wypracowana przez zespół roboczy podczas prac w ramach Laboratorium Ekonomii Społecznej.

więcej >>>

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Lubaniu prowadzony przez Stowarzyszenia Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” zaprasza dzieci z Dolnego Śląska w wieku od 3 do 14 lat oraz Dolnoślązaków powyżej 60. roku życia do udziału w dwóch międzynarodowych, polsko-czesko-niemieckich konkursach zatytułowanych „Wokół nas jest cudowna kraina. Wokół nas jest życie”. Dla dzieci został przygotowany konkurs plastyczny a dla seniorów fotograficzny. Rysunki i zdjęcia konkursowe można nadsyłać do 26 sierpnia 2011 r.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl