Na wstępie chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za niezmiennie duże - w porównaniu do ubiegłorocznej edycji - zainteresowanie, jakim w tym roku ciszył się nasz Konkurs. Świadczy o tym fakt, iż pod obrady komisji konkursowej wpłynęło ponad 40 nominacji do tytułu Niezwykłej Dolnoślązaczki i blisko 40 nominacji do tytułu Niezwykłego Dolnoślązaka.

więcej >>>

Dnia 4 października 2011 r. w ramach projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” realizowanego przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego w Żmigrodzie odbyło się I Forum Organizacji Pozarządowych. Tematem przewodnim spotkania było: „Tworzenie przestrzeni dla wspólnych działań samorządów i organizacji pozarządowych działających w sferze kultury i oświaty z terenu Powiatu Trzebnickiego”.

więcej >>>

W dniu 13 października 2011 r. w sali konferencyjnej Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor3” odbyło się spotkanie dotyczące Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, a także funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej. W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni wyższych oraz biznesu.

więcej >>>

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach nowej wersji SZOP-u. Projekt uwzględnia zmiany wprowadzone do programu Kapitał Ludzki w ramach przeglądu śródokresowego, podziału Krajowej Rezerwy Wykonania oraz dodatkowych modyfikacji wynikających z dotychczasowej praktyki wdrażania PO KL.

więcej >>>

Informujemy, iż Walne Zebranie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, w tym roku wyborcze planujemy  w dniach 16-17 grudnia br. (piątek-sobota) w Krzyżowej k. Świdnicy. Już dziś zwracam się do Państwa z prośbą  o zarezerwowanie sobie tego terminu w kalendarzach.

więcej >>>

W dniach 05-06.10 b.r. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej odbyło się spotkanie sieciująco – szkoleniowe kadry projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego”.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne (13 października 2011 r.) mające na celu zaprezentowanie możliwości korzystania ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

więcej >>>

Szkoły Rozwoju, to autorski projekt edukacyjny wrocławskiego Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL. W tym semestrze Stowarzyszenie zaprasza na szkolenia w aż 7. Szkołach, z których każda umożliwia pogłębienie kompetencji w innym obszarze.

więcej >>>

Od poniedziałku do piątku, w godzinach rannych jak i popołudniowych, stacjonarnie, telefonicznie oraz mailowo, m.in. na takie wsparcie, ze strony Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno – Doradczych (DPK-D), mogą liczyć organizacje pozarządowe z Dolnego Śląska. Aby zachęcić organizacje i aktywnych obywateli do skorzystania z oferty, punkty organizują również spotkania, prowadzą kampanię informacyjną oraz realizują szkolenia.

więcej >>>

Informujemy, że w dniach 05-06.10.2011 r. w Krzyżowej/k. Świdnicy odbędzie się dwudniowe spotkanie sieciująco-szkoleniowe kadry projektu Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl