Informujemy, że w dniu  20 czerwca 2011 r. we Wrocławiu odbędzie się I spotkanie standaryzująco-integracyjne Dolnosląskich Punktów Doradztwa Pozarządowego.

więcej >>>

Dnia 9 czerwca 2011 r. Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza zaprosiła przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji zaufania publicznego, samorządu terytorialnego oraz aktywnych obywateli na oficjalne spotkanie rozpoczynające działalność Punktu konsultacyjno-doradczego dla organizacji pozarządowych w Górze. Punkt powstał w ramach projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” realizowanego w partnerstwie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA przy wsparciu Finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

więcej >>>

Celem szkolenia będzie przedstawienie różnych form i zasad zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej (stowarzyszeniach, fundacjach, spółdzielniach socjalnych). Poruszone będą zagadnienia dotyczące umów o pracę, umów cywilno-prawnych, obowiązków ZUS, obowiązków podatkowych. Ponadto omówiona zostanie dokumentacja pracownicza (prowadzenia akt osobowych, urlopów wypoczynkowych) oraz naliczania wynagrodzeń. Szkolenie odbędzie się w dniach od godziny 9.00 do 16.00 w dniach 13-14 czerwca we Wrocławiu, pl. Solidarności 1/3/5, pok. 232 na II piętrze.

więcej >>>

Informaujemy, że w dniach 16-17 czerwca w Lądku Zdroju odbędzie się X posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki województwa dolnośląskiego.

więcej >>>

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział we Wrocławiu oraz Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na konferencję naukową pt. "Claude Lévi-Strauss w dyskursie nauki. Inspiracje, recepcja, krytyka" która odbędzie się 13-14 października 2011 r. we Wrocławiu.

więcej >>>

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej  miała zaszczyt gościć organizacje pozarządowe z powiatu wołowskiego na szkoleniu otwartym „Aspekty formalne i ekonomiczne – produkt w działalności odpłatnej i gospodarczej w NGO oraz spółdzielniach socjalnych”, które odbyło się w Brzegu Dolnym w dniach 26-27.05.2011 roku.

więcej >>>

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Rozwój ekonomii społecznej w regionie wrocławskim” zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnych szkoleniach mających na celu zwiększenie potencjału podmiotów Ekonomii Społecznej, m.in.: spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, warsztatów terapii zajęciowej.

więcej >>>

Czym jest XIX Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego? XIX Szkoła to 10 dni wytężonej pracy w grupie około 30 osób z całej Polski. To ogromna różnorodność uczestników – zarówno pod względem wieku, środowisk, partii politycznych, poglądów. To możliwość wymiany doświadczeń i poglądów, rozwijania postaw i nawiązania kontaktów, które swój dalszy ciąg mają po zakończonym projekcie oraz dołączenie do zsieciowanego grona ponad 850 Absolwentów.

więcej >>>

Zapraszamy na konferencję „Decydujmy razem. Udział społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji publicznych” – tylko do 25 maja 2011 trwa rejestracja uczestników!

więcej >>>

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Telewizji Polskiej oddział Wrocław, Stowarzyszenia „Nowa Rodzina” oraz Stowarzyszenia Semper Avanti pragniemy zaprosić do udziału w konferencji „Europejski Rok Wolontariatu na Dolnym Śląsku”, która odbędzie się w dniu 27 maja br. w Sali Sejmiku Wojewódzkiego, przy ulicy przy Placu Powstańców Warszawy 1. Konferencja ta jest wydarzeniem otwierającym rok wolontariatu na Dolnym Śląsku w związku z jego obchodami w Unii Europejskiej. 

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl