Do Konkursu mogą zgłaszać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, spółdzielnie (pracy, inwalidów, socjalne, osób prawnych) oraz spółki not for profit.

więcej >>>

Z wielką przyjemnością przyjęliśmy wiadomość  o powołaniu naszej przedstawicielki Pani Marii Lewandowskiej-Miki do sieci Ambasadorów konkursu promującego aktywność kobiet na Dolnym Śląsku.

więcej >>>

W 1989 roku nastąpił faktyczny nieskrępowany rozwój organizacji pozarządowych w Polsce. Jednak już w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych pojawił się szereg przepisów utrudniających działalność organizacji – jak prowadzenie księgowości, podwyżka podatków od osób fizycznych, objęcie ubezpieczeniem społecznym umów-zleceń. Dlatego też Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych pragnie zaprosić Państwa do debaty nad wyznaczeniem nowych rekomendacji, regulacji prawnych mogących odmienić te tendencje i uprościć naszą działalność w obszarze formalno-administracyjnym.

więcej >>>

Wnioskodawcy projektu ustawy o zrzeszeniach złożyli oświadczenie o wycofaniu podpisów.

więcej >>>

Do 31 marca można zgłaszać się do konkursu „Edukacja finansowa dla społeczności lokalnych” skierowanego do organizacji pozarządowych, które chcą przekazywać wiedzę z zakresu edukacji finansowej w społecznościach lokalnych. Pięć organizacji, które wykażą największe doświadczenie oraz inicjatywę w prowadzeniu projektów edukacyjnych, otrzyma nagrodę w wysokości 5000 zł oraz poprowadzi warsztaty Akademii Rodzinnych Finansów.

więcej >>>

Stowarzyszenie Szkoła Liderów zaprasza do Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Liderzy PAFW.

więcej >>>

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA zaprasza osoby zainteresowane na   spotkanie informacyjne w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego: „Centra Wsparcia NGO – projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych”.

więcej >>>

Przedstawiamy Państwu stanowisko Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w sprawie projektów zmiany ustawy o zbiórkach publicznych oraz ustawy o zrzeszeniach.

więcej >>>

Konkurs Prawnik Pro Bono co roku organizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i Dziennik Rzeczpospolita ma na celu docenienie i nagrodzenie prawników, którzy poprzez swoją aktywność, zaangażowanie oraz bezinteresowność bezpłatnie pomagają ludziom, organizacjom społecznym i instytucjom. Pragniemy gorąco zachęcić Szanownych Państwa do zgłaszania do Konkursu Prawnik Pro Bono osób posiadających wyższe wykształcenie prawnicze, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w swojej pracy zawodowej charytatywnie świadczą usługi  prawne na rzecz potrzebujących.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz firmą prywatną Heapmail Internet Solutions Spółka z o.o. od stycznia 2011 r. rozpoczęły realizację projektu: „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu”. Projekt ma charakter innowacyjny i  przewidywany czas realizacji od stycznia 2011 r. do końca grudnia 2012 r. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Podziałanie 8.3. - Projekty Innowacyjne.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl