Granty przeznaczone są dla podmiotów/instytucji/organizacji  i osób z terenu całej Polski posiadających innowacyjne pomysły na aktywizację  zawodową osób niepełnosprawnych. 

więcej >>>

W związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2017. Ogłoszenie naboru w Priorytecie 1 (Małe inicjatywy) i Priorytecie 2 (Aktywne społeczeństwo) planowane jest na początek września 2016, ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 (Aktywni obywatele) i Priorytecie 4 (Silne organizacje pozarządowe) planowane jest na grudzień 2016.

więcej >>>

Szanowni Państwo. Rozpoczynając nabór do kolejnej edycji akcji Masz Głos pragniemy serdecznie zaprosić organizacje pozarządowe, grupy wolontariuszy i nieformalne grupy mieszkańców i mieszkanek do wspólnego działania na rzecz najbliższego otoczenia. Zapraszamy również na bezpłatne szkolenia we Wrocławiu – aby wziąć w nich udział, nie trzeba dołączać do akcji!

więcej >>>

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” serdecznie zaprasza młodzież w wieku 13-30 lat do udziału w projekcie „Nie siedź w domu. Działaj!”.

więcej >>>

Wrocławska Rada Pożytku Publicznego Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zapraszają Grupy Dialogu Społecznego, Wrocławskie Organizacje Pozarządowe, Radnych i Urzędników Gminy Wrocław do udziału w wyjątkowym spotkaniu w dniu 9 września 2016 r., o godzinie 14.00 w Pracowni Projektów Międzykulturowych „Zajezdnia” oraz we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3 przy ul. Legnickiej 65.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wspólnie z Dolnośląską Siecią Doradztwa Pozarządowego zaprasza na spotkania, podczas których zostaną wypracowane i zebrane propozycje zapisów do rocznego Programu Współpracy Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

więcej >>>

Strategia określa nowy model rozwoju – suwerenną wizję strategiczną, zasady, cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030.

więcej >>>

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną nt. organizacji festynów przez lokalne organizacje społeczne przygotowaną przez Izbę Skarbową we Wrocławiu we współpracy z Izbą Celną we Wrocławiu.

więcej >>>

Celem projektu jest poprawa jakości życia osób starszych poprzez zwiększenie aktywności seniorów we współpracy ze wspólnotami lokalnymi i instytucjami publicznymi.

więcej >>>

Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Wrocław ogłasza 6. edycję ogólnopolskiego, otwartego konkursu fotograficznego KADRY MODERNIZMU, który w tym roku odbędzie się pod hasłem "Przestrzeń dla piękna".

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl