Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z 32 partnerami, organizacjami pozarządowymi, sieciami z województwa oraz samorządem lokalnym, ma zaszczyt zaprosić na największe wydarzenie sektora społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku! 16 maja 2016 r. w Krzyżowej k. Świdnicy odbędzie się II Dolnośląski Kongres Obywatelski!

więcej >>>

Szanowni Państwo, Członkowie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. W imieniu Zarządu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa na Sprawozdawcze oraz Wyborcze Walne Zebranie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. 

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z licznymi partnerami (organizacjami pozarządowymi i sieciami z województwa) ma zaszczyt zaprosić na największe wydarzenie sektora społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku!

więcej >>>

Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro  już po raz trzeci zaprasza organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne z Wrocławia i Dolnego Śląska do udziału w konkursie na współorganizację rezydencji artystycznej. 

więcej >>>

Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych w skrócie SLOT od kilu lat współorganizuje rodzinne imprezy plenerowe, które odbywają się na Wyspie Słodowej. Wydarzenia te cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców Wrocławia i gromadzą rzesze ludzi. Jest to czas wypełniony warsztatami artystycznymi i sportowymi, występami artystycznymi, różnymi pokazami oraz prezentacją rękodzieła lokalnych twórców.

więcej >>>

Fundacja "Promyk Słońca" zaprasza na spotkanie z legendą pomocy humanitarnej, panią Janiną Ochojską.

więcej >>>

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu rozpoczął kolejną edycję projektu aktywizacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Celem jest wsparcie pracodawców oraz bezrobotnych poprzez program staży, które rekomendujemy jako skuteczną i niskokosztową formę pozyskania pracowników. 

więcej >>>

Dnia 30 marca w ramach Partnerstwa odbyło się seminarium  pn. Jak tworzyć system wsparcia wrażliwy na potrzeby organizacji pozarządowych? Podczas seminarium prezentowane były najnowsze badania  dotyczące kondycji sektora organizacji pozarządowych 2015 w kontekście potrzeb III sektora i roli organizacji wspierających. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania. 

więcej >>>

"Per aspera ad astra – kompleksowy program wprowadzania młodzieży NEET na rynek pracy” to tytuł projektu skierowanego do młodych mieszkańców Dolnego Śląska. Stowarzyszenie Euro- Concret oraz Fundacja Eudajmonia rozpoczęły rekrutację do nowego projektu skierowanego do młodych ludzi do 24 roku życia. Podstawowe kryteria oprócz wieku to zamieszkiwanie na terenie województwa dolnośląskiego, brak pracy, nie uczestniczenie w kształceniu w trybie dziennym. Preferowane będą osoby długotrwale bezrobotne i niepodsiadające kwalifikacji zawodowych. 

więcej >>>

Inicjatorzy Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych uruchomili stronę internetową (mediapubliczne.org.pl) przez którą zbierane są kolejne podpisy organizacji i instytucji popierających Pakt. Sygnatariuszem Paktu jest również Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl