Akademia prawno-podatkowa dla NGO!

W ramach cyklu każdy uczestnik weźmie udział w 5 bezpłatnych szkoleniach (20h dydaktycznych). Dodatkowo będzie mógł skorzystać z części fakultatywnej i odpłatnej szkolenia dotyczącego stworzenia i przyjęcia procedury wewnętrznej polityki bezpieczeństwa finansowego organizacji, uzyska informacje jakie transakcje podlegają obowiązkowi rejestracji, jak stosować środki bezpieczeństwa finansowego oraz jakie inne obowiązki spoczywają na instytucjach obowiązanych – szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich fundacji oraz dla tych stowarzyszeń posiadających osobowość prawną, które w swojej historii przyjęły chociaż jedną płatność w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 000 euro (wymóg wynika z Ustawy o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu).

Koszt część fakultatywnej szkolenia to 123zł brutto dla każdej organizacji. Wszystkie osoby, które zdecydują się wziąć udział w tej części otrzymają certyfikat potwierdzający zrealizowanie obowiązku szkoleniowego.

Zajęcia będą się odbywać we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 ul. Legnicka 65 we Wrocławiu w dni przedstawione w harmonogramie.

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych prosimy o wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 17.03.2017r.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.sektor3.wroclaw.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-akademii-prawno-podatkowej-dla-ngo/

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl