Konsultacje "Strategii rozwoju współpracy organizacji pozarządowych z Miastem Wrocław na lata 2018-2022”

Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich zaprasza na konsultacje “Strategii rozwoju współpracy organizacji pozarządowych z Miastem Wrocław na lata 2018-2022”.

Od maja br. mamy zaszczyt realizować projekt, którego celem jest stworzenie programu rozwoju współpracy pomiędzy pierwszym, a trzecim sektorem na najbliższe 5 lat. Do tej pory przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badanie wrocławskich organizacji pozarządowych, odbyliśmy szereg konsultacji i spotkań z przedstawicielami różnych środowisk. Na podstawie tego stworzyliśmy propozycję dokumentu strategicznego na lata 2018-2022.

Bardzo serdecznie zapraszamy na spotkania, na których przedstawimy i omówimy założenia strategii. Spotkania będą również przestrzenią zebrania uwag i sugestii do przygotowywanego dokumentu. Planowane są dwa spotkania, by po zebraniu pierwszych komentarzy móc przyjrzeć się nowej wersji dokumentu i wprowadzić zmiany, a na końcu ustalić wspólną wersję.

NA TYM ETAPIE ZALEŻY NAM, ŻEBY KAŻDY/KAŻDA ZAINTERESOWANY/ZAINTERESOWANA WŁĄCZYŁ SIĘ AKTYWNIE W TWORZENIE STRATEGII. KAŻDY/KAŻDA Z WAS MA MOŻLIWOŚĆ WYRAŻENIA SWOJEJ OPINII I ZAPROPONOWANIA CELÓW STRATEGICZNYCH I KONKRETNYCH ROZWIĄZAŃ W OBSZARZE WSPÓŁPRACY Z MIASTEM.

Termin 1 spotkania: 19 września (wtorek), 17:30 - 19:30
Termin 2 spotkania: 3 października (wtorek) 17:30 - 19:30

Miejsce: Barbara - infopunkt / kawiarnia / kultura, ul. Świdnicka 8b, 50-067 Wrocław

Projekt „Stworzenie strategii współpracy Urzędu Miejskiego Wrocławia z organizacjami pozarządowymi”  jest realizowany dzięki dofinansowaniu Gminy Wrocław we współpracy z Biurem ds. Partycypacji Społecznej oraz Fundacją Dom Pokoju.

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl