Ruszył nabór wniosków w ramach programu Dolnośląskie Małe Granty

Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną? Chcesz razem z mieszkańcami zorganizować wydarzenie kulturalne lub sportowe? A może działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży?

Skorzystaj z grantu w wysokości do 5000 zł !

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych - operator programu Dolnośląskie Małe Granty ogłasza nabór wniosków dla grup nieformalnych, na granty finansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Granty można przeznaczyć na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:

 

  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; - nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; - działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; - ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  • turystyki i krajoznawstwa; - promocji i organizacji wolontariatu;
  • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

1. Kto może starać się o dotację?

Grupa nieformalna – Grupa nieformalna – grupa lokalna, w skład której wchodzą minimum 3 osoby mieszkające na Dolnym Śląsku, które ukończyły 18 lat – jedna z tych osób musi pełnić rolę lidera grupy.

2. Ile wynosi dotacja?

 

  • Minimalna kwota grantu wynosi: 1000,00 zł.
  • Maksymalna kwota grantu nie może przekraczać: 5000,00 zł.

 

3. Gdzie mogą być realizowane projekty?

Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenie Dolnego Śląska w 5 subregionach: jeleniogórski, wałbrzyski, legnicki, wrocławski i miasto Wrocław.

4. Do kiedy trwa nabór?

Nabór wniosków trwa od 09 października 2017 r. do 23 października 2017 r. do godziny 23:59 za pośrednictwem generatora wniosków, a w przypadku wniosków składanych w formie papierowej do 23.10.2017 r. do godz. 17.00 (decyduje data wpływu).

5. Czas realizacji projektów?

Projekty można realizować w okresie od 02.11.2017 r. do 10.12.2017 r.

6. Jak się zgłosić?

a. Zapoznaj się z regulaminem konkursu na stronie www.malegranty.pl

b. Wypełnij wniosek za pomocą generatora lub prześlij w wersji papierowej na adres:

Biura Programu Dolnośląskich Małych Grantów

Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

ul. Kołłątaja 31/1-2, 50-004 Wrocław

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl