DOLNOŚLĄSKIE MAŁE GRANTY RUSZYŁY!

Ruszył nabór wniosków w ramach programu Dolnośląskie Małe Granty!

Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną?
Chcesz razem z mieszkańcami zorganizować wydarzenie kulturalne lub sportowe?
A może działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży?

Skorzystaj z grantu w wysokości do 5000 zł !
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych - operator programu Dolnośląskie Małe Granty ogłasza nabór wniosków dla grup nieformalnych, na granty finansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Granty można przeznaczyć na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:

·         podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
 narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

·         działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

·         działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

·         nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

·         działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

·         kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

·         wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

·         ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

·         turystyki i krajoznawstwa; - promocji i organizacji wolontariatu;

·         działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

·         przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

·         działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

·        działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;

·        działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;

·        działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

·        inne.

 1. Kto może starać się o dotację?

Grupa nieformalna – grupa lokalna, w skład której wchodzą minimum 3 osoby mieszkające na Dolnym Śląsku, które ukończyły 18 lat. Jedna z osób musi pełnić rolę lidera grupy.

2. Ile wynosi dotacja?

·         Minimalna kwota grantu wynosi: 1000,00 zł.

·         Maksymalna kwota grantu nie może przekraczać: 5000,00 zł.

 3. Gdzie mogą być realizowane projekty?

Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenie Dolnego Śląska w 5 subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław.

4. Do kiedy trwa nabór?

Nabór wniosków trwa od 29 stycznia 2018 r. do 15 lutego 2018 r. do godziny 23:59 za pośrednictwem generatora wniosków.

5. Czas realizacji projektów?

Projekty można realizować w okresie od 10.03.2018 r. do 30.06.2018 r.

6. Jak się zgłosić?

a. Zapoznaj się z regulaminem konkursu na stronie www.malegranty.pl

b. Wypełnij wniosek za pomocą generatora.

Po więcej informacji zapraszamy na www.malegranty.pl

 

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl