Rusza kolejny nabór do Dolnośląskich Małych Grantów!

Ruszył nabór wniosków w ramach programu Dolnośląskie Małe Granty!

Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną? Chcesz razem
z mieszkańcami zorganizować wydarzenie kulturalne lub sportowe? 
A może działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży?

Skorzystaj z grantu w wysokości do 5000 zł ! 
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych - operator programu Dolnośląskie Małe Granty ogłasza nabór wniosków dla grup nieformalnych,  na granty finansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Granty można przeznaczyć na realizację projektów w jednej 
 z poniższych sfer pożytku publicznego:

· podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
· działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
· działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
· nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
· działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
· kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
· wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
· ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
· turystyki i krajoznawstwa; - promocji i organizacji wolontariatu;
· działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania  i ochrony praw dziecka;
· przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
· działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
· działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
· działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
· działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
· inne.

1. Kto może starać się o dotację? Grupa nieformalna – grupa lokalna, w skład której wchodzą minimum 3 osoby mieszkające na Dolnym Śląsku, które ukończyły 18 lat. Jedna z osób musi pełnić rolę lidera grupy.

2. Ile wynosi dotacja? · Minimalna kwota grantu wynosi: 1000,00 zł. · Maksymalna kwota grantu nie może przekraczać: 5000,00 zł.

3. Gdzie mogą być realizowane projekty? Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenie Dolnego Śląska w 5 subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław.

4. Do kiedy trwa nabór? Nabór wniosków trwa od 1 września 2018 r.  do 13 września 2018 r. do godziny 23:59, za pośrednictwem generatora wniosków.

5. Czas realizacji projektów? Projekty można realizować w okresie od 27 września do 7 grudnia 2018r.

6. Jak się zgłosić? 
a. zapoznaj się z regulaminem konkursu na stronie www.malegranty.pl 
b. wypełnij wniosek za pomocą generatora.

 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.malegranty.pl

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl