Zespół Biura Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych:

Maria Lewandowska-Mika – Dyrektor Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Magister Pedagogiki na kierunku Animacja Społeczno - Kulturalna, absolwentka Podyplomowych Studiów: Fundusze Strukturalne UniiEuropejskiej,  absolwentka "Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych" Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys, Programu Liderzy PAFW oraz Szkoły Facylitatorów Budowania Partnerstw Lokalnych. Członkini Podkomitetu Monitorującego PO Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego, Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Koordynatorka wielu projektów finansowanych z UE. W organizacji zajmuje się zarządzaniem, planowaniem i koordynowaniem działań DFOP. Mama Kornela i Marcela. Zwolenniczka zimowych sportów i filmów Woody Allena.

E-mail: maria.mika[at]dfop.org.pl

Anna Mokrzecka-Boguckaw Federacji od 2006 r. Magister inżynierii środowiska,  absolwentka studiów podyplomowych „Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej”, Szkoły Liderów Organizacji Pozarządowych oraz Szkoły Trenerów Biznesu "Moderator". W Federacji odpowiedzialna za koordynowanie projektami oraz działaniami pozaprojektowymi. W latach 2011-2013 m.in. kierownik projektu "Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego" oraz Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego. Prywatnie miłośniczka nadmorskich klimatów, snowboardu oraz literatury fantastycznej. Mama dwóch fantastycznych córek.

E-mail: anna.bogucka[at]dfop.org.pl

Marcin Babiuch – Specjalista ds. finansowych w Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku ekonomia. W Federacji odpowiedzialny za sprawy finansowe przede wszystkim za rozliczanie wydatków, kontrolę budżetów i kwalifikowalności kosztów oraz sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących realizowanych projektów. Uczestnik kursów i szkoleń dotyczących realizacji i rozliczania funduszy z różnych źródeł m. in. FIO, POKL, czy dotacji z funduszy miejskich.  Uczestnik kursów księgowych, posiadający certyfikat samodzielnego księgowego. Ulubiony cytat: "nie będziemy mieli świąt!".

E-mail: marcin.babiuch[at]dfop.org.pl

Jakub Walburg –  Związany z Federacją od września 2009 roku. Początkowo jako wolontariusz, obecnie etatowy pracownik. W Federacji odpowiedzialny jest za wspieranie działań organizacji członkowskich, stały kontakt z nimi oraz udzielanie porad. Zajmuje się również koordynowanie projektów, informacją i promocją, a także administruje stronę internetową. Był m.in. asystentem kierownika projektu pt.: „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego” oraz koordynatorem projektu „Sprawne organizacje – silna Federacja – projekt na rzecz wzmacniania potencjału i tożsamości NGO na Dolnym Śląsku”. W 2010 roku uzyskał tytuł magistra na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku historia. Żywo zainteresowany tematem historii polski po 1989 roku oraz problemami współczesnej polityki. Lubi biegać półmaratony.

E-mail: jakub.walburg[at]dfop.org.pl

Agata Bulicz – w Federacji od marca 2013 roku, animatorka partnerstw lokalnych. Socjolożka, doktorat w zakresie nauk o polityce, absolwentka studiów podyplomowych z Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Szkoły Trenerów Modelu Współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, zorganizowanej przez Collegium Civitas. Autorka publikacji poświęconych zagadnieniom samorządowym, w tym przede wszystkim współpracy międzysektorowej na poziomie lokalnym. W Federacji zajmuje się również badaniami społecznymi i konsultacjami. Pracę ze społecznościami lokalnymi oraz z samorządami traktuje jako swoją życiową pasję. Prywatnie amatorka czeskiej literatury, włoskiej kuchni i polskich gór. Lubi się uczyć :-)

E-mail: agata.bulicz[at]dfop.org.pl

Joanna Imiela – z wykształcenia biolog, specjalność: biologia i ochrona środowiska. Z sektorem pozarządowym jestem związana od 1998 roku, w obszarze edukacji ekologicznej/środowiskowej, ekonomii społecznej.  Posiadam również 6 - letnie doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego,  na stanowisku do spraw gospodarki odpadami. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach dotyczących tworzenia, prowadzenia i rozliczania projektów edukacyjnych, środowiskowych i inwestycyjnych, zakładania i wspierania podmiotów ekonomii społecznej. W Federacji  jest odpowiedzialna za obszar  administracyjno-finansowy w projekcie „Współpraca na rzecz kształtowania polityk publicznych na Dolnym Śląsku”. W wolnym czasie lubię spędzać  czas w otoczeniu zieleni, najlepiej z kryminałem szwedzkiego lub norweskiego autora.

E-mail: joanna.imiela[at]dfop.org.pl

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl