Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego rozpoczęła działalność w terenie!

W kwietniu 2011 r. w ramach projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” rozpoczęła działalność sieć 18 Punktów Konsultacyjno - Doradczych w tym 5 mobilnych inkubatorów na terenie Dolnego Śląska. Projekt realizowany jest w partnerstwie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA przy wsparciu Finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Sieć obejmuje całe województwo dolnośląskie, a punkty doradcze są zlokalizowane w następujących miejscowościach: Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Lubinie, Miliczu, Legnicy, Kłodzku, Lubaniu, Bolesławcu, Górze, Ząbkowicach Śląskich oraz w Zgorzelcu, Głogowie i Żmigrodzie.

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego to kompleksowa pomoc dla organizacji pozarządowych oraz aktywnych obywateli zaangażowanych w działania na rzecz lokalnych społeczności. W ramach działalności sieci prowadzone są między innymi:

1) Doradztwo stacjonarne, wyjazdowe i specjalistyczne z zakresu:

  • pozyskiwania funduszy i pisania projektów
  • sprawozdawczości, rozliczenia projektów, a także prawidłowego rozliczania wewnątrz organizacji
  • aspektów formalno prawnych funkcjonowania organizacji, w tym zakładanie organizacji, obowiązki rejestracyjne, statut, formularze
  • elementów animacji, partnerstwa i tworzenia lokalnych partnerstw między i wewnątrzsektorowych

2) Szkolenia/warsztaty z zakresu:

  • Pozyskiwania środków na działalność organizacji/fundraising
  • Zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi m.in. planowanie strategiczne, budowanie zespołu, zarządzanie finansami itp.
  • Współpracy z samorządem lokalnym w tym m.in. kwestie powoływania Rad Działalności Pożytku Publicznego, uchwalania rocznych i wieloletnich programów współpracy, zasady realizowania konsultacji społecznych oraz formy współpracy.
  • Księgowości w organizacjach pozarządowych elementy księgowości w organizacjach, zasady i formy sporządzania sprawozdań, podstawy prawne prowadzenia księgowości.
  • Współpracy z wolontariuszem.

3) Spotkania informacyjne dotyczące ważnych kwestii dla III sektora t.j. zmiany przepisów prawa, rocznych i wieloletnich programów współpracy ngo z JST, źródeł finansowania, obowiązków sprawozdawczych organizacji.

4) Powiatowe Fora Organizacji Pozarządowych, na których podejmowane są tematy ważne dla danego powiatu. Stanowią one płaszczyznę do wzmacniania współpracy międzysektorowej oraz wymiany doświadczeń.

5) Biuletyn informacyjny Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych wraz z zebranymi konkursami i grantami dostępnymi dla organizacji pozarządowych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z oferty Punktów Konsultacyjno-Doradczych.

Sprawdź gdzie mieści się Punkt w twojej okolicy na www.umwd.pl lub www.dfop.org.pl

Więcej informacji udziela:

Anna Bogucka
Koordynator projektu
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
tel. 71 793 23 24, e-mail: anna.bogucka@dfop.org.pl

DANE TELEADRESOWE DOLNOSLASKICH PUNKTÓW KONSULTACYJNO-DORADCZYCH W OKRESIE OD STYCZNIA DO KWIETNIA 2012 R.
DANE TELEADRESOWE I GODZINY OTWARCIA DOLNOŚLASKICH PUNKTÓW KONSULTACYJNO-DORADCZYCH W OKRESIE OD KWIETNIA DO GRUDNIA 2011 R.


Biuletyny Informacyjne Dotacje, Granty i Konkursy

- Biuletyn_nr_1_Maj.pdf

Konkursy_Granty_nr_1_Maj.pdf

- Biuletyn_nr_2_Czerwiec.pdf

Konkursy_Granty_nr_2_Czerwiec.pdf

- Biuletyn_nr_3_Czerwiec.pdf

Konkursy_Granty_nr_3_Czerwiec.pdf

- Biuletyn_nr 4_Lipiec.pdf

Konkursy_Granty_nr_4_Lipiec.pdf

- Biuletyn_nr_5_Sierpień.pdf

- Konkursy_Granty_nr_5_Sierpień.pdf

- Biuletyn_nr_6_Wrzesień.pdf

- Konkursy_Granty_nr_6_Wrzesień.pdf

- Biuletyn_nr_7_Październik.pdf

- Konkursy_Granty_nr 7_Październik.pdf

- Biuletyn_nr_8_Listopad_Grudzień.pdf

- Konkursy_Granty_nr_8_Grudzień.pdf

- Biuletyn_nr_9_Grudzień.pdf

- Konkursy Granty_nr_9_Grudzień.pdf


Od poniedziałku do piątku, w godzinach rannych jak i popołudniowych, stacjonarnie, telefonicznie oraz mailowo, m.in. na takie wsparcie, ze strony Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno – Doradczych (DPK-D), mogą liczyć organizacje pozarządowe z Dolnego Śląska. Aby zachęcić organizacje i aktywnych obywateli do skorzystania z oferty, punkty organizują również spotkania, prowadzą kampanię informacyjną oraz realizują szkolenia.

więcej >>>

Informujemy, że w dniach 05-06.10.2011 r. w Krzyżowej/k. Świdnicy odbędzie się dwudniowe spotkanie sieciująco-szkoleniowe kadry projektu Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego.

więcej >>>

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Lubaniu prowadzony przez Stowarzyszenia Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” zaprasza dzieci z Dolnego Śląska w wieku od 3 do 14 lat oraz Dolnoślązaków powyżej 60. roku życia do udziału w dwóch międzynarodowych, polsko-czesko-niemieckich konkursach zatytułowanych „Wokół nas jest cudowna kraina. Wokół nas jest życie”. Dla dzieci został przygotowany konkurs plastyczny a dla seniorów fotograficzny. Rysunki i zdjęcia konkursowe można nadsyłać do 26 sierpnia 2011 r.

więcej >>>

Spoty radiowe zrealizowane w ramach projektu Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego.

Zapraszamy do wysłuchania.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe oraz osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w III sektorze z terenu Dolnego Śląska do skorzystania z bezpłatnej oferty doradztwa specjalistycznego z zakresu prawa i księgowości w ramach projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” realizowanego w partnerstwie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA przy wsparciu Finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

więcej >>>


Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych  zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką III sektora na oficjalne otwarcie Punktu Konsultacyjno-Doradczego w Miliczu oraz na bezpłatne szkolenia z zakresu: „Zakładania Stowarzyszeń i Fundacji” oraz "Obowiązków sprawozdawczych organizacji pozarządowych".

więcej >>>

Informujemy, że w dniu  20 czerwca 2011 r. we Wrocławiu odbędzie się I spotkanie standaryzująco-integracyjne Dolnosląskich Punktów Doradztwa Pozarządowego.

więcej >>>

Dnia 9 czerwca 2011 r. Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza zaprosiła przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji zaufania publicznego, samorządu terytorialnego oraz aktywnych obywateli na oficjalne spotkanie rozpoczynające działalność Punktu konsultacyjno-doradczego dla organizacji pozarządowych w Górze. Punkt powstał w ramach projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” realizowanego w partnerstwie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA przy wsparciu Finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

więcej >>>

27 kwietnia 2011 r. we Wrocławiu podczas konferencji otwierającej projekt „Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej” realizowany przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „TRATWA” oraz UM Wrocławia w części merytorycznej został zaprezentowany i oficjalnie rozpoczęty projekt „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” realizowany w partnerstwie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenie ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA realizowany przy wsparciu Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

więcej >>>

1 [2]
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl