Relacja z Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych w Lubaniu

Ponad 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz lokalnych samorządów z  terenu miasta Lubań i powiatu lubańskiego wzięło udział 3 listopada 2011 r. w Powiatowym Forum Organizacji Pozarzadowych w Łużyckim Centrum Rozwoju w Lubaniu. Dyskutowano o zmianach przepisów oraz potrzebach stowarzyszeń i fundacji.

Forum L

 

Organizatorami Forum były Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla Organizacji Pozarządowych przy Stowarzyszeniu „Pogranicze” w Lubaniu, Urząd Miasta Lubań i Łużyckie Centrum Rozwoju. Spotkanie odbyło się w związku z tegoroczną nowelizacją „Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, która stanowi jedną z podstaw prawnych działania w Polsce stowarzyszeń i fundacji. Informacje na temat najnowszych zmian w przepisach przedstawiła uczestnikom Hanna Ilnicka – członkini Zarządu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu a zarazem Prezes Stowarzyszenia Interclub Femina w Zgorzelcu.

 

Forum L

Hanna Ilnicka- członkini Zarządu DFOP

 

Zaprezentowana została oferta Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla Organizacji Pozarządowych. Od kwietnia do końca grudnia 2011 r. lubańskie Stowarzyszenie „Pogranicze”, w ramach projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego”, realizowanego przy wsparciu finansowym amorządu Województwa Dolnośląskiego,  oferuje organizacjom pozarządowym i lokalnym liderom z powiatu lubańskiego i  lwóweckiego bezpłatne wsparcie. W Punkcie mieszczącym się w biurze „Pogranicza” w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej 30 (budynek Łużyckiego Centrum Rozwoju, I piętro) można m.in. spotkać się z doradcą czy też skorzystać z podręcznej biblioteczki wydawnictw dla organizacji pozarządowych. Możliwe jest także umówienie się na spotkanie doradcze poza biurem. W najbliższym czasie Punkt organizuje cykl bezpłatnych szkoleń dla organizacji z powiatu lubańskiego i lwóweckiego. 18 oraz 24 listopada w Uboczu odbędą się szkolenia „Jak napisać dobry projekt?”. 26 listopada w Lubaniu zorganizowane zostanie szkolenie na temat obowiązków sprawozdawczych i księgowych organizacji pozarządowych. Pełna informacja nt. oferty Punktu (w tym szkoleń) jest dostępna na stronie internetowej: www.pogranicze-csb.home.pl

 

Forum L

Z dużym zainteresowaniem wysłuchano prezentacji Roberta Drogosia – Prezesa Stowarzyszenia „Tratwa” we Wrocławiu – nt. wrocławskiego inkubatora organizacji pozarządowych „Sektor 3”. Pod pojęciem „inkubator” kryje się w tym kontekście idea stworzenia miejsca, które bezpłatnie wspiera rozwój lokalnych organizacji pozarządowych, na przykład poprzez udzielanie im pomocy infrastrukturalnej (zapewnienie dostępu do sprzętu: komputerów, drukarek, internetu itp.) oraz możliwości korzystania z doradztwa, różnorodnych konsultacji i szkoleń.

Ożywiona dyskusja na temat potrzeb, problemów i wyzwań stojących przed organizacjami pozarządowymi miasta Lubań i powiatu lubańskiego pokazała, że istnieje chęć wymiany doświadczeń i dalszej wzajemnej współpracy,  zarówno pomiędzy samymi organizacjami, jak także III sektorem a lokalnymi władzami. Jej namacalnym wyrazem jest zadeklarowanie przez uczestników zainteresowania kontynuacją spotkań „spinających” lokalne środowisko pozarządowe. Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na drugą połowę stycznia 2012 r.

Tekst: Magdalena Guła (Stowarzyszenie P-ZFST „Pogranicze“)
Zdjęcia: Magdalena Guła / Małgorzata Djabri (Stowarzyszenie P-ZFST „Pogranicze”)

Kontakt DPK-K:

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla Organizacji Pozarządowych przy
Stowarzyszeniu Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”
ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań (budynek ŁCR, I piętro)Tel. +48 75 721 50 77
e-mail: gula@pogranicze-csb.home.pl

www.pogranicze-csb.home.pl

 

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych zrealizowano w ramach projektu "Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarzadowego realizowanego w partnerstwie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA przy wsparciu Finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

 

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl