Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych w Miliczu - relacja

Dnia 23 listopada 2011 r. w Urzędzie Miasta Milicz w ramach projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” realizowanego przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego odbyło się Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych pt. „Festiwal Ludzi Aktywnych”. Tematem przewodnim spotkania była współpraca samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi z powiatu milickiego. Na spotkanie licznie przybyły organizacje pozarządowe, przedstawiciele samorządu m.in. Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego w Miliczu, Urzędu Miasta Milicza oraz przedstawiciel Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Całe spotkanie moderowała Iwona Górnicka wiceprezeska Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych.

Forum rozpoczęła i przywitała gości Prezeska Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych – Alicja Szatkowska. Po krótkim wstępie głos zabrała Dyrektor Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Agnieszka Kowol-Stachowiak, która mówiła o współpracy i ważnej roli, jaką powinna spełniać administracja publiczna w wspieraniu organizacji pozarządowych. Anna Bogucka – koordynator DSDP, reprezentująca Dolnośląska Federację Organizacji Pozarządowych powiedziała o działaniach realizowanych w ramach Sieci, a także zapewniła o kontynuacji funkcjonowania Punktu Konsultacyjno-Doradczego w Miliczu również w przyszłym roku – dzięki pozyskanym przez Federację oraz Stowarzyszenie Tratwa środkom z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.Na koniec swojego wystąpienia Anna Bogucka przeczytała list Waldemara Weihsa – Prezesa Zarządu Federacji skierowany do uczestników forum. Kolejnym punktem programu było wystąpienie przedstawicielek zarówno Urzędu Miasta Milicza jak i Starostwa Powiatowego w Miliczu, które mówiły o współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w powiecie milickim.

Po tej części odbył się trzymany w wielkiej tajemnicy występ niespodzianka, podczas którego jesienne piosenki śpiewali podopieczni Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych - organizatora forum. Dzieci były bardzo dobrze przygotowane i dlatego występ został nagrodzony gromkimi brawami.

Po przerwie swoje działania zaprezentowało sześć organizacji działających na terenie powiatu milickiego tj. Stowarzyszenie Ziemi Krośnickiej „Branda”, Stowarzyszenie Przyjaciół Dziewiętlina, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Cieszkowskiej, Fundacja „Dolina Baryczy”, Stowarzyszenie na rzecz edukacji ekologicznej „Dolina Baryczy”, Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych.

Ostatnim punktem Forum był panel dyskusyjny pt. ocena współpracy; kierunki działań na 2012 r. W dyskusję włączyli się przedstawiciele organizacji oraz JST. Ogólną konkluzją dyskusji było stwierdzenie, iż brak jest prawidłowej komunikacji pomiędzy samymi urzędami, które często nie informują się o działaniach przeznaczonych dla organizacji pozarządowych, posiadają rozbieżne bazy kontaktów, przez co nie docierają do wszystkich organizacji. Rozmawiano również na temat małego zainteresowania organizacji pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Przyczynę upatrywano głównie w tym, że małe organizacje zwyczajnie mają obawy- gdyż przeraża je odpowiedzialność oraz mnogość przepisów, których musiałyby przestrzegać w momencie pozyskiwania jakichkolwiek pieniędzy. Jako podsumowanie uczestnicy podkreślali, iż jest ciągła potrzeba wsparcia organizacji m.in. poprzez doradztwo i animację,  a w zakresie współpracy częstsze spotkania NGO i JST.

Relacja ze spotkania na http://www.youtube.com/watch?v=WDABliACdxU&feature=player_embedded

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl