Spotkanie standaryzująco–integrujące w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego

24 listopada w Pracowni Projektów Międzykulturowych „Zajezdnia” przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu obyło się spotkanie standaryzująco–integrujące w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele i doradcy z punktów doradztwa pozarządowego, operatorów projektu oraz przedstawicielka UMWD.

Było to już trzecie, przedostatnie spotkanie w tym roku, którego celem było przede wszystkim wypracowanie narzędzia weryfikującego ilość napisanych wniosków, ilość podpisanych porozumień partnerskich oraz liczbę nowopowstałych NGO dzięki wsparciu punktów Konsultacyjno-Doradczych, podsumowanie dotychczasowych działań, podjęcie kwestii przyszłorocznego projektu dot. Inkubatorów NGO oraz wymiana doświadczeń i zdobycie informacji podczas wizyty i spotkania z przedstawicielami wrocławskiego inkubatora - Sektor3.

W pierwszej części spotkania doradcy opowiedzieli o realizowanych przez punkty działaniach – szczególnie Powiatowych Forach Organizacji Pozarządowych – o współpracy NGO z JST, która to była głównym tematem odbywających się w ramach projektu konferencji.

Uczestnicy spotkania odwiedzili również Wrocławskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Sektor 3, w którym Anna Szmyt – wiceprezes Fundacji Umbrella – prowadzącej Sektor3 opowiedziała o historii powstania inkubatora, o funkcjonowaniu, zasadach udzielanej pomocy oraz odpowiedziała na pytania.

W drugiej części uczestnicy skupili się na wspólnym wypracowaniu narzędzia weryfikującego ilość napisanych wniosków, ilość podpisanych porozumień partnerskich oraz liczbę nowopowstałych NGO dzięki wsparciu doradców. Opracowany został schemat działania oraz tabelaryczne zestawienie ewidencjonujące w/w wskaźniki.

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl