Listopadowe szkolenia dla NGO w Lubaniu - podsumowanie.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy (DPKD) dla Organizacji Pozarządowych w Lubaniu przy Stowarzyszeniu Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” zorganizował w listopadzie 2011 r., wspólnie z Urzędem Miasta Lubań, Łużyckim Centrum Rozwoju i Stowarzyszeniem LGD „Partnerstwo Izerskie”, 3 szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu lubańskiego i lwóweckiego.

Spotkania odbyły się w ramach projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego”- realizowanego przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Szkolenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem w regionie. Wzięło w nich udział ponad 65 osób. Wśród nich członkowie i wolontariusze działający w  stowarzyszeniach i fundacjach oraz  liderzy z powiatu lubańskiego i lwóweckiego.  Lokalne organizacje pozarządowe prowadzą swoje działania w różnorodnych obszarach tematycznych, takich jak na przykład edukacja, kultura,  turystyka, pomoc osobom niepełnosprawnym, rozwój obszarów wiejskich czy też pielęgnowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Ich odbiorcami są także różne grupy. Łączy je jednak z pewnością chęć podnoszenia swoich kompetencji i wymiany doświadczeń.  Wyrazem czego była frekwencja w trakcie szkoleń.

                                                    lubań

18 i 24 listopada DPKD przy Stowarzyszeniu „Pogranicze”, wspólnie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”, zaprosił do Ubocza przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenia  zatytułowane „Jak napisać dobry projekt?”.  Spotkania przeprowadzili Magdalena Guła i Marek Karłowski - praktycy z wieloletnim doświadczeniem w opracowywaniu, realizacji i rozliczaniu projektów. Uczestnicy dowiedzieli się  jak krok po kroku przygotować projekt, aby otrzymać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (np. Unii Europejskiej) dla działań prowadzonych przez swoją organizację.  Wiedzę teoretyczną przećwiczyli w praktyce. W trakcie szkolenia zostały zaprezentowane także informacje na temat dostępnych funduszy i grantów.

W sobotę 26 listopada w Lubaniu, przy współpracy w Urzędem Miasta Lubań i Łużyckim Centrum Rozwoju, odbyło się szkolenie dotyczące „Obowiązków sprawozdawczych i księgowości w organizacjach pozarządowych”. W spotkaniu, prowadzonym przez Marcina Babiucha  z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu, wzięło udział aż 38 osób! Rozmawiano m.in.  o obowiązkach stowarzyszeń i fundacji wobec Urzędu Skarbowego, ZUS-u oraz Krajowego Rejestru Sądowego, a także procedurze uzyskania statusu  Organizacji Pożytku Publicznego (uprawniającego do otrzymywania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych).

                                                  lubań

„Szkolenia na piątkę”, „Ważne tematy”, „Informacje bardzo przydatne w pracy organizacji” tak uczestnicy podsumowali listopadowe szkolenia w Uboczu i Lubaniu, wyrażając zarazem zainteresowanie udziałem w  kolejnych, cyklicznych spotkań szkoleniowych w regionie.

Informacje na temat bieżącej oferty DPKD w Lubaniu dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia „Pogranicze” pod adresem www.pogranicze-csb.home.pl , do odwiedzenia której zapraszamy.

Szkolenia zostały zorganizowane w ramach projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego”, realizowanego w partnerstwie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA przy wsparciu Finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl