WDRAŻANIE STANDARDÓW FORMALNO-PRAWNYCH WŚRÓD ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WE WROCŁAWIU – PILOTAŻ

Realizacja:  08.07.2019 – 31.12.2019

Budżet: 79 000 zł

Partnerstwo: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”
Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław www.wroclaw.pl

Celem głównym realizacji zadania było wzmocnienie potencjału wybranych 10 organizacji pozarządowych poprzez wdrożenie standardów, które umożliwią efektywniejsze realizowanie działań́, zwiększenie zakresu realizowanych projektów jak i efektywniejsze wykorzystanie środków publicznych.

W ramach projektu odbyły się następujące działania:

 • Realizacja wstępnego audytu i analiza stanu wyjściowego.
 • Szkolenia dla członków organizacji, pracowników i wolontariuszy w zakresie wymogów danego wdrażanego standardu.
 • Opracowanie dla każdej organizacji wymaganych dokumentów, procedur i instrukcji, w oparciu o opracowane i aktualne dokumenty przyjęte dla danego standardu.
 • Wsparcie w działaniach korygujących, wnioski i wytyczne do wdrażania.
 • Certyfikacja standardu.

Dodatkowych informacji o projekcie udzielają:
Maria Mika – nr tel. 602376974
Grzegorz Tymoszyk – nr tel. 603970999

PDF Pobierz

WDRAŻANIE STANDARDÓW FORMALNO-PRAWNYCH WŚRÓD ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WE WROCŁAWIU – PILOTAŻ | Raport z ewaluacji

 

 

Projekt „Wdrażanie Standardów Formalno-Prawnych wśród organizacji pozarządowych  we Wrocławiu – pilotaż̇.” był realizowany od lipca do grudnia 2019 roku przez Dolnośląską̨ Federację Organizacji Pozarządowych oraz Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” i finansowany ze środków Gminy Wrocław.

Projekt stanowił swoistą kontynuację realizowanego we wcześniejszych latach (2012–2014) we Wrocławiu projektu „Standaryzacja Działalności Wrocławskiego Sektora Pozarządowego”, realizowanego przez Stowarzyszenie Euro-Concret w partnerstwie z Gminą Wrocław oraz Dolnośląską̨ Federacją Organizacji Pozarządowych.

Głównymi odbiorcami projektu były organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, mające siedzibę̨̨ i/ lub prowadzące działania na terenie Miasta Wrocławia posiadające rożny staż i doświadczenie.

 

PDF Pobierz

ARTYKUŁ – PODSUMOWANIE PROJEKTU 

18 września 2019 roku zakończyliśmy proces rekrutacji do projektu „WDRAŻANIE STANDARDÓW FORMALNO-PRAWNYCH WŚRÓD ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WE WROCŁAWIU – PILOTAŻ”.

Do projektu zakwalifikowały się  wrocławskie organizacje pozarządowe, które chcą  wdrożyć trzy standardy formalno-prawne:

• standard prawny
• standard finansowy
• standard zarządzania projektami w organizacjach pozarządowych:

 • Fundacja Manus
 • Stowarzyszenie Turazem
 • Fundacja Pro Economico Bono
 • Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich
 • Uczniowski Kub Sportowy „LUKS”
 • Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci
 • Stowarzyszenie Zwykłe Popowiczanie
 • Kuźnia zdrowych nawyków
 • Fundacja Ukraina
 • Fundacja Instytut Badań i Rozwoju LokalnegoKolejne etapy realizacji działań projektu to:
 • Realizacja wstępnego audytu i analizę stanu wyjściowego.
 • Szkolenia dla członków organizacji, pracowników i wolontariuszy w zakresie wymogów danego wdrażanego standardu.
 • Opracowanie dla każdej organizacji wymaganych dokumentów, procedur i instrukcji, w oparciu o opracowane i aktualne dokumenty przyjęte dla danego standardu.
 • Wsparcie w działaniach korygujących, wnioski i wytyczne do wdrażania.Certyfikację standardu.

REKRUTACJA: 28.08.2019 – 18.09.2019

Chcesz się dowiedzieć, jak wzmocnić funkcjonowanie swojej organizacji?

Potrzebujesz wsparcia w procesie jej rozwoju?

Chcesz się dowiedzieć jakie korzyści idą za dobrze przygotowanym i przeprowadzonym procesem standaryzacji?

ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Zapraszamy wrocławskie organizacje pozarządowe  do wdrożenia trzech standardów formalno-prawnych: • Standardu prawnego. • Standardu finansowego. • Standardu zarządzania projektami w organizacjach pozarządowych.

ZAPEWNIAMY WDROŻENIE STANDARDÓW POPRZEZ: • Realizację wstępnego audytu i analizę stanu wyjściowego. • Szkolenia dla członków organizacji, pracowników i wolontariuszy w zakresie wymogów danego wdrażanego standardu. • Opracowanie dla każdej organizacji wymaganych dokumentów, procedur i instrukcji, w oparciu o opracowane i aktualne dokumenty przyjęte dla danego standardu. • Wsparcie w działaniach korygujących, wnioski i wytyczne do wdrażania. • Certyfikację standardu.Przez cały okres wdrażania gwarantujemy konsultacje i doradztwo, dostosowane do indywidualnych potrzeb organizacji.

KRYTERIA WYBORU ORGANIZACJI: • Organizacje mające siedzibę̨̨ i/lub prowadzące działania na terenie Miasta Wrocławia, które pozyskują̨ środki publiczne na działania na rzecz mieszkańców Wrocławia. • Projekt ma charakter pilotażu, do którego zostanie zrekrutowanych 10 organizacji pozarządowych z różnych branż i o różnych poziomach rozwoju (w tym 5 „młodych” NGO działających nie dłużej niż 3 lata). • O zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie będzie decydować kolejność zgłoszeń.

PRACA Z ORGANIZACJAMI odbywać się będzie w okresie od 20 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku • Organizacje zainteresowane udziałem w planowanym procesie prosimy o wypełnienie i przesłanie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ na adres: dfop@dfop.org.pl

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ upływa 18 września 2019 roku. W pierwszej kolejności kwalifikowane będą: – wrocławskie organizacje członkowskie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych; – organizacje, które nie przeszły procesu certyfikacji w ramach projektu: „STANDARYZACJA DZIAŁALNOŚCI WROCŁAWSKIEGO SEKTORA POZARZĄDOWEGO” w latach 2012-2014

ORGANIZACJE ZAKWALIFIKOWANE do udziału w projekcie zostaną o tym poinformowane mailowo i/lub telefonicznie do 20 września 2019 roku.

Dodatkowych informacji o projekcie oraz związanych z procesem rekrutacji udzielają: Maria Mika – nr tel. 602376974 i Grzegorz Tymoszyk – nr tel. 603970999

FB wydarzenia: www.facebook.com/events/376167116616715

Skip to content