Wdrażanie Standardów Formalno-Prawnych wśród Organizacji Pozarządowych – Pilotaż