Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych jest jedną z organizacji, które podpisały się pod apelem dotyczącym konsekwencji, jakie niosą dla III sektora zapisy projektu ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej.

 • Propozycje zawarte w przedstawionym projekcie ustawy w sposób znaczący INGERUJĄ w dotychczas wypracowane mechanizmy współpracy między sektorem obywatelskim a jednostkami administracji publicznej, a szczególnie samorządu terytorialnego w obszarze pożytku publicznego, m.in. poprzez wprowadzenie nieznanych, preferencyjnych trybów będących konkurencją dla systemu pożytku publicznego.

 • Przepisy ustawy sformułowane w ten sposób mogą doprowadzić do zniszczenia blisko 20 lat współpracy w obszarze pożytku publicznego, a dla większości organizacji pozarządowych w naszym kraju mogą stanowić koniec dotychczas znanej, instytucjonalnej współpracy finansowej z lokalnym samorządem.

  Prosimy o podpisywanie się pod apelem w imieniu Państwa organizacji!

  PEŁNA TREŚC DOSTĘPNA JEST POD ADRESEM: https://publicystyka.ngo.pl/ustawa-o-ekonomii-spolecznej-alert-obywatelski

  Lista sygnatariuszy apelu:
  ▪️ Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP
  ▪️ Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS
  ▪️ Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego
  ▪️ Polska Rada Organizacji Młodzieżowych PROM
  ▪️ Fundacja trzeci.org
  ▪️ Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych
  ▪️ Dolnośląska Sieć Inkubatorów NGO
  ▪️ Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
  ▪️ Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych
  ▪️ Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
  ▪️ Federacja Mazowia
  ▪️ Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych
  ▪️ Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS
  ▪️ Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych,
  ▪️ Justyna K. Ochędzan członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
  ▪️ Maciej Dawid Kunysz, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Skip to content