DOLNOŚLĄSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ ZRZESZAJĄCY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, DZIAŁAJĄCY OD 2004 ROKU NA RZECZ III SEKTORA.

 

PODSTAWOWYM ZADANIEM FEDERACJI JEST BUDOWANIE PŁASZCZYZNY DO WSPÓŁPRACY, WYMIANY INFORMACJI I DOŚWIADCZEŃ
ORAZ INICJOWANIE WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ SEKTORA POZARZĄDOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU.

2004-2022

lat działalności

zrzeszamy

organizacje członkowskie

zrealizowaliśmy ponad

projektów

pozyskaliśmy ponad

milionów złotych na działania projektowe

DFOP W LICZBACH:
 • 6 Dolnośląskich Kongresów Obywatelskich – coroczny udział kilkuset aktywnych obywateli: z Dolnego Śląska oraz zaproszonych gości z całego kraju;
 • 5 Kongresów Wrocławskich Organizacji Pozarządowych dla osób związanych z wrocławskim środowiskiem pozarządowym;
 • 4 edycje Targów NGO
 • 8 lat prowadzenia Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego;
 • Koalicja Wrocławskich NGO (powołanie i koordynowanie Koalicją na Rzecz Wrocławskiego Modelu Współpracy Gminy Wrocław i Wrocławskich NGO. 
 • udział przedstawicieli DFOP w ważnych dla sektora pozarządowego gremiach konsultacyjno-doradczych: Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Komitecie Monitorującym ES, Komitecie Monitorującym RPO WD 2014-2020, Wojewódzkiej i Powiatowej Radzie Zatrudnienia, Forum Terytorialnym;
 • 18 lat zwiększenia roli i efektywności działań DFOP poprzez rozwój i wzmocnienie potencjału ludzkiego i instytucjonalnego oraz sprawności działań organizacji członkowskich;
 • 18 lat merytorycznego wzmacniania potencjału ngo zrzeszonych w Federacji przy uwzględnieniu potrzeb i priorytetów organizacji członkowskich;
 • 18 lat wzmacniania aktywności społecznej, współpracy wewnątrz i międzysektorowej poprzez stworzenie trwałej płaszczyzny spotkań, dialogu, refleksji oraz wymiany doświadczeń i nawiązywania szeroko rozumianej współpracy;
 • 18 lat inicjowania powstawania partnerstw oraz uczestnictwo i współpraca w partnerstwach, których celem była realizacja zadań statutowych Federacji.
CELE FEDERACJI
 • Wspieranie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego na terenie Dolnego Śląska.
 • Realizacja zadań z obszarów pożytku publicznego.

 • Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych.

 • Rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych.

 • Kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji pozarządowych i budowanie ich rzetelnego wizerunku.

 • Opiniowanie prawodawstwa.

 • Działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli.

 • Wspieranie działalności organizacji członkowskich.

 • Reprezentacja organizacji pozarządowych należących do Federacji wobec sektora publicznego i innych środowisk.

 • Działanie na rzecz innych organizacji pozarządowych nie będących członkami Federacji, instytucji publicznych, wyższych uczelni i przedsiębiorstw w zakresie budowania relacji współdziałania z władzami publicznymi.

 • Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych prowadzi na Dolnym Śląsku Regionalny Punkt Informacyjny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Od 35 lat Europejczycy realizują swoje edukacyjne marzenia z Erasmus+

Wyjazdy za granice, staże na terenie całej Europy, międzynarodowe projekty – to tylko niektóre z rzeczy, które Erasmus+ ma do zaoferowania.

Jeśli chcesz stać się częścią niesamowitej, erasmusowej rodziny – nie zwlekaj!

Już we wrześniu startuje nabór wniosków w Programie Erasmus+!

Masz wątpliwości? Nie wiesz, jak napisać wniosek? Nic prostszego!

Odwiedź Regionalny Punkt Informacyjny we Wrocławiu, który prowadzi Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych lub wejdź na naszą stronę www i poznaj korzyści płynące z przystąpienia do Programu!

PARTNERZY DOLNOŚLĄSKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Skip to content