Wsparcie dla Organizacji Członkowskich DFOP

Działamy na przekór koronawirusowi!
Przygotowaliśmy ofertę wsparcia dla Organziacji Członkowskich.
Zadzwońcie, napiszcie – bądźmy w kontakcie!

2004-2021

lat działalności

zrzeszamy

organizacji członkowskich

zrealizowaliśmy ponad

projektów

pozyskaliśmy ponad

milionów złotych na działania projektowe

Aktualności

Wydarzenia

DOLNOŚLĄSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

Działamy od 2004 roku na Dolnym Śląsku!

 

Jesteśmy związkiem stowarzyszeń działającym na rzecz III sektora.

 

Przez cały okres istnienia naszym podstawowym zadaniem było budowanie płaszczyzny do współpracy, wymiany informacji i doświadczeń oraz inicjowanie wspólnych działań sektora pozarządowego na Dolnym Śląsku.

 

Za nami 17 lat pełnych ciekawych doświadczeń i wyzwań, wiele osób i organizacji angażowało się w działania realizowane przez Federację.

 

Dziękujemy wszystkim za to, że z nami byliście, jesteście i będziecie!

 

NASZE CELE:

 

 • Wspieranie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego na terenie Dolnego Śląska.
 • Realizacja zadań z obszarów pożytku publicznego.

 • Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych.

 • Rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych.

 • Kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji pozarządowych i budowanie ich rzetelnego wizerunku.

 • Opiniowanie prawodawstwa.

 • Działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli.

 • Wspieranie działalności organizacji członkowskich.

 • Reprezentacja organizacji pozarządowych należących do Federacji wobec sektora publicznego i innych środowisk.

 • Działanie na rzecz innych organizacji pozarządowych nie będących członkami Federacji, instytucji publicznych, wyższych uczelni i przedsiębiorstw w zakresie budowania relacji współdziałania z władzami publicznymi.

 • Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

DZIAŁANIA KIERUJEMY DO:
 • organizacji pozarządowych;
 • społeczności lokalnych Dolnego Śląska.
DFOP W LICZBACH:
 • 17 lat działalności;
 • ponad 200 organizacji członkowskich;
 • realizacja ponad 100 projektów,
 • ponad 30 mln zł pozyskane na działania projektowe;
 • 4 Kongresy Wrocławskich Organizacji Pozarządowych dla ponad 1000 osób związanych z wrocławskim środowiskiem pozarządowym;
 • 5 Dolnośląskich Kongresów Obywatelskich – coroczny udział kilkuset aktywnych obywateli: z Dolnego Śląska oraz zaproszonych gości z całego kraju;
 • 4 edycje Targów NGO
 • 8 lat prowadzenia Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego;
 • Koalicja Wrocławskich NGO (powołanie i koordynowanie Koalicją na Rzecz Wrocławskiego Modelu Współpracy Gminy Wrocław i Wrocławskich NGO. 
 • udział przedstawicieli DFOP w ważnych dla sektora pozarządowego gremiach konsultacyjno-doradczych: Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Komitecie Monitorującym ES, Komitecie Monitorującym RPO WD 2014-2020, Wojewódzkiej i Powiatowej Radzie Zatrudnienia, Forum Terytorialnym;
 • 17 lat zwiększenia roli i efektywności działań DFOP poprzez rozwój i wzmocnienie potencjału ludzkiego i instytucjonalnego oraz sprawności działań organizacji członkowskich;
 • 17 lat merytorycznego wzmacniania potencjału ngo zrzeszonych w Federacji przy uwzględnieniu potrzeb i priorytetów organizacji członkowskich;
 • 17 lat wzmacniania aktywności społecznej, współpracy wewnątrz i międzysektorowej poprzez stworzenie trwałej płaszczyzny spotkań, dialogu, refleksji oraz wymiany doświadczeń i nawiązywania szeroko rozumianej współpracy;
 • 17 lat inicjowania powstawania partnerstw oraz uczestnictwo i współpraca w partnerstwach, których celem była realizacja zadań statutowych Federacji.

PARTNERZY DOLNOŚLĄSKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Skip to content