STRATEGIA ROZWOJU

Strategia rozwoju Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na lata 2014-2019 jest efektem prac warsztatowych i spotkań przedstawicieli organizacji członkowskich, którzy wspólnie określili priorytety rozwoju federacji w podziale na 7 obszarów działania:

  1. reprezentowanie,
  2. wpływanie na polityki publiczne,
  3. wzmacnianie,
  4. kreowanie wizerunku,
  5. integrowanie,
  6. dystrybucja informacji,
  7. interwencje.

W każdym z obszarów wskazano podstawowe cele oraz określono niezbędne działania, uwzględniające aktywny udział organizacji członkowskich oraz współpracę z administracją publiczną i sektorem biznesu.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu:

PDF Pobierz STRATEGIA ROZWOJU DFOP NA LATA 2014-2019

Skip to content