ZARZĄD

Prezes – Maria Lewandowska-Mika
e-mail: maria.mika@dfop.org.pl

Wiceprezes – Jakub Prus (Instytut Mediacji TAK)
e-mail: kubaprus@gmail.com

Członkini – Beata Hernik-Janiszewska (Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci)
e-mail: beata.hernik@hospicjum.wroc.pl

Członkini (Sekretarz) – Anna Lechowska (Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „SZANSA”)
e-mail: anna.lechowska@szansa.glogow.pl 

Członkini – Anna Puławska-Rodzik (Fundacja Eudajmonia)
e-mail: a.pulawska@eudajmonia.pl

Członek (Skarbnik) – Rafał Borkowski (Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w Krzyżowej)
e-mail: rafalborko69@gmail.com

Członek – Andrzej Wiewióra (Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej)
e-mail: andrzej.wiewiora@dfop.org.pl

KOMISJA REWIZYJNA

Hanna Ilnicka (Stowarzyszenie Interclub Femina)
e-mail: hanna.ilnicka@dfop.org.pl

Iwona Górnicka (Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych)
e-mail: iwona.gornicka@dfop.org.pl

Tomasz Wiśliński (Fundacja Przyszłość Pokoleń)
e-mail: kontakt@przyszloscpokolen.pl

Skip to content