Raporty roczne z działalności Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Opracowania zostały przyjęte i zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków Federacji i zwierają informacje dotyczące:

  • składów zarządu;
  • realizowanych programów i priorytetów,
  • uczestnictwa przedstawicieli DFOP w ciałach konsultacyjnych i eksperckich;
  • opiniowania aktów prawnych;
  • interwencji w sprawach dotyczących III sektora, a także bezpośrednio organizacji członkowskich.
Skip to content