DOŁĄCZ DO FEDERACJI!

Aby stać się członkiem Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych należy przygotować następujący komplet dokumentów:

 

Dokumenty należy dostarczyć do biura Federacji osobiście
lub pocztą na adres: ulica Kołłątaja 31/1-2, 50-004 Wrocław lub załączając wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej na adres
dfop@dfop.org.pl

Zachęcamy do zapoznania się z Kartą Zasad Działania Organizacji Pozarządowych

pobierz PDF

Kopię aktualnego wypisu z rejestru organizacji

Statut organizacji

Uchwałę organów władz organizacji o przystąpieniu do Federacji

Deklarację przystąpienia do Federacji

DO POBRANIA

Upoważnienie dla przedstawicieli organizacji w Federacji

DO POBRANIA

Skip to content