Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw

Realizacja: od 01.05.2018r. do 31.12.2019r

Budżet: 869 470,00 zł (w tym 381.670,00 zł – DFOP)

Operatorzy: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa” i Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”.

Program współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 – Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Celem Programu jest wsparcie finansowe i merytoryczne lokalnych działań adresowanych do mieszkańców Dolnego Śląska. Program ma za zadanie wzmocnienie i zwiększenie jakości działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych poprzez zaangażowanie obywateli i młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska w życie publiczne.

Finansowane są działania z dowolnej ze sfer pożytku publicznego (wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, ekologii, promocji i organizacji wolontariatu, na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego).

III nabory wniosków:

I nabór – 1-15 marca 2018 roku: przyznane 52 mikrodotacje/wsparcia realizacji przedsięwzięć lokalnych, w tym 31 dla grup nieformalnych i samopomocowych oraz 21 dla młodych organizacji pozarządowych.

I nabór wniosków - ogłoszenie

Ogłoszenie I naboru wniosków

Macie pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną? Szukacie na nią funduszy i dodatkowego wsparcia? Skorzystajcie z mikrograntu w wysokości do 5000 zł!

1 września 2018 rozpoczyna się nabór wniosków do programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw.

Tworzycie grupę nieformalną lub samopomocową, która: – składa się z minimum trzech pełnoletnich osób? – wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska? – chcecie wspólnie realizować działania w sferze pożytku publicznego dla społeczności lokalnej w województwie dolnośląskim?

Działacie w młodej organizacji pozarządowej, która: – została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację? – ma siedzibę na terenie Dolnego Śląska? – ma roczny przychód nie większy niż 25 tys. zł? (roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy funkcjonowania)

Opiszcie swój pomysł i złóżcie wniosek w naborze Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw!

Możecie otrzymać dotację do 5000 złotych.

Terminy naboru: 1-15 września 2018 r. Jak złożyć wniosek? – poprzez generator dostępny na stronie www.maleinicjatywy.pl; – dopuszczalne jest również złożenie wniosku w formie papierowej, którego wzór do pobrania dostępny jest na stronie www.maleinicjatywy.pl

W 2018 roku mikrodotacje do 5.000 zł otrzyma minimum 30 młodych organizacji pozarządowych i 21 grup nieformalnych i samopomocowych.

Kwota alokacji wynosi: – dla młodych organizacji: 150.000 zł; – dla grup nieformalnych i samopomocowych: 105.000 zł.

Zwycięskie projekty będą realizowane od 7 października do 7 grudnia 2018 roku.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” oraz Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa” realizują Program Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw, który przeznaczony jest dla grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych. Jego celem jest finansowe i merytoryczne wsparcie dla lokalnych działań, realizowanych na terenie Dolnego Śląska i dla jego mieszkańców.

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw jest dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018

Wyniki I naboru:
Listy ocen formalnych:
MŁODE NGO + GRUPY NIEFORMALNE I SAMOPOMOCOWE

Listy ocen merytorycznych:
MŁODE NGO + GRUPY NIEFORMALNE I SAMOPOMOCOWE

II nabór – 1-16 marca 2019 roku. Przyznane 35 mikrodotacje/wsparcia realizacji przedsięwzięć lokalnych, w tym 13 dla grup nieformalnych i samopomocowych oraz 22 dla młodych organizacji pozarządowych.

II nabór wniosków - ogłoszenie

Ogłoszenie II naboru wniosków

Macie pomysł na działania lokalne? Chcecie zrobić ciekawe wydarzenie? Szukacie sposobu na rozwijanie zainteresowań? Mieszkacie i działacie na terenie Dolnego Śląska?

Skorzystajcie z mikrodotacji/wsparcia na realizację lokalnych przedsięwzięć! 1 marca 2019 roku startuje nabór wniosków do programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw.

Tworzycie grupę nieformalną lub samopomocową, która: – składa się z minimum trzech pełnoletnich osób? – wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska? – chcecie wspólnie realizować działania w sferze pożytku publicznego dla społeczności lokalnej w województwie dolnośląskim?

Tworzycie grupę samopomocową, która: – składa się z minimum trzech pełnoletnich osób? – wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska? – Wasze działania skierowane są na rozwiązywanie problemów oraz zmianę warunków życia członków grupy?

Działacie w młodej organizacji pozarządowej, która: – została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego lub właściwego rejestru, nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację? – ma siedzibę na terenie Dolnego Śląska? – ma roczny przychód nie przekraczający kwoty 25 tys. zł? (roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy funkcjonowania)

Opiszcie swój pomysł i złóżcie wniosek w naborze do Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw!

Kwota wnioskowanej mikrodotacji/wsparcia realizacji lokalnych przedsięwzięć może wynosić minimalnie 1000 zł, a maksymalnie 5000 zł.

Terminy naboru: 1-16 marca 2019 roku

Jak złożyć wniosek? – poprzez generator dostępny na stronach: www.maleinicjatywy.pl oraz www.generator.maleinicjatywy.pl – dopuszczalne jest również złożenie wniosku w formie papierowej, a jego wzór do pobrania w pliku WORD dostępny jest na stronie: www.maleinicjatywy.pl

W naborze wsparcie finansowe i merytoryczne otrzyma minimum 21 młodych organizacji pozarządowych i 12 grup nieformalnych/samopomocowych z Dolnego Śląska.

Kwota alokacji wynosi 160 000 zł.

UWAGA – w naborze obowiązuje limit liczby składanych wniosków, który wynosi w sumie 240, w tym: 120 dla młodych organizacji pozarządowych oraz 120 dla grup nieformalnych/samopomocowych.

Zwycięskie projekty będą realizowane od 23 kwietnia do 23 lipca 2019 roku.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” oraz Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa” realizują Program Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw, który skierowany jest do grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych. Jego celem jest finansowe i merytoryczne wsparcie lokalnych działań, realizowanych na terenie Dolnego Śląska dla i przez jego mieszkańców. Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 – Narodowy Instytut Wolności.

Wyniki II naboru:
Listy ocen formalnych:
MŁODE NGO
GRUPY NIEFORMALNE I SAMOPOMOCOWE

Listy ocen merytorycznych:
MŁODE NGO
GRUPY NIEFORMALNE I SAMOPOMOCOWE

III nabór – 9-22 września 2019 roku. Przyznane 29 mikrodotacji/wsparć realizacji przedsięwzięć lokalnych, w tym 11 dla grup nieformalnych i samopomocowych oraz 18 dla młodych organizacji pozarządowych.

III nabór wniosków - ogłoszenie

Ogłoszenie III naboru wniosków

Macie pomysł na działania lokalne?Chcecie zrobić ciekawe wydarzenie?Szukacie sposobu na rozwijanie zainteresowań?Mieszkacie i działacie na terenie Dolnego Śląska?

Skorzystajcie z mikrodotacji/wsparcia na realizację lokalnych przedsięwzięć!

9 września 2019 roku startuje kolejny nabór wniosków do programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw.

Tworzycie grupę nieformalną lub samopomocową, która:– składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?– wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska?-chcecie wspólnie realizować działania w sferze pożytku publicznego dla społeczności lokalnej w województwie dolnośląskim?

Tworzycie grupę samopomocową, która:– składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?- wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska?– Wasze działania skierowane są na rozwiązywanie problemów oraz zmianę warunków życia członków grupy?

Działacie w młodej organizacji pozarządowej, która:– została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego lub właściwego rejestru, nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację?– ma siedzibę na terenie Dolnego Śląska?– ma roczny przychód nie przekraczający kwoty 25 tys. zł? (roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy funkcjonowania)

Opiszcie swój pomysł i złóżcie wniosek w naborze do Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw!

Kwota wnioskowanej mikrodotacji/wsparcia realizacji lokalnych przedsięwzięć może wynosić minimalnie 1000 zł, a maksymalnie 5000 zł.

Terminy naboru: 9-22 września 2019 roku.

Jak złożyć wniosek? – poprzez generator dostępny na stronach: www.maleinicjatywy.pl oraz www.generator.maleinicjatywy.pl– dopuszczalne jest również złożenie wniosku w formie papierowej, a jego wzór do pobrania w pliku WORD dostępny będzie na stronie w dniu startu naboru w zakładce DOKUMENTY.

W naborze wsparcie finansowe i merytoryczne otrzyma  minimum 17 młodych organizacji pozarządowych i 10 grup nieformalnych/samopomocowych z Dolnego Śląska.

Kwota alokacji wynosi 135 000 zł.

UWAGA – w naborze obowiązuje limit liczby składanych wniosków, który wynosi w sumie 140, w tym: 70 dla młodych organizacji pozarządowych oraz 70 dla grup nieformalnych/samopomocowych.

Zwycięskie projekty będą realizowane od 25 października do 8 grudnia 2019 roku.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” oraz Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa” realizują Program Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw, który skierowany jest do grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych. Jego celem jest finansowe i merytoryczne wsparcie lokalnych działań, realizowanych na terenie Dolnego Śląska dla i przez jego mieszkańców.

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018  – Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Wyniki naboru: www.maleinicjatywy.pl/lista-rankingowa-16-10-2019

 

Strona Programu: www.maleinicjatywy.pl

FB Programu: www.facebook.com/maleinicjatywy

Mail kontaktowy: dfmi@maleinicjatywy.pl

Film grupy nieformalnej 1x1x1=3 zrealizowany w projekcie „My – obraz prawdziwy”:

Film grupy nieformalnej 1x1x1=3 "MY – obraz prawdziWY"

Grupa nieformalna 1x1x1=3 / Projekt "MY – obraz prawdziWY" 🎥📽️🎬Projekt zrealizowany został podczas I naboru Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw w 2018 roku.Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 – Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa ObywatelskiegoDolnośląska Federacja Organizacji PozarządowychStowarzyszenie TRATWAFundacja UmbrellaCentrum Sektor 3Wrocławskie organizacje pozarządoweWałbrzyskie organizacje pozarządoweJeleniogórskie organizacje pozarządoweKłodzko-Ząbkowickie organizacje pozarządoweGłogowsko-Legnickie organizacje pozarządowe

Publiée par Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw sur Mardi 19 février 2019

Skip to content